Chirurgie voor dysfagie en aspiratie

Promotie
Vrije Universiteit Amsterdam
* Startdatum: 31-01-2011
* Tijd: 15.45
* Locatie: Aula
* Titel: Surgery for dysphagia and aspiration
* Spreker: M.P. Kos
* Promotor: prof.dr. H.F. Mahieu

Hoewel veel patienten met dysfagie op basis van hun onderliggend lijden niet in aanmerking zullen komen voor chirurgische behandeling, laat KNO-arts Martijn P. Kos zien dat het zinvol is om de verschillende chirurgische technieken te overwegen om de kwaliteit van leven van de patient met moeite met slikken te verbeteren.

Normaal eten en slikken is een belangrijke factor voor de kwaliteit van leven. Kos beschrijft chirurgische behandelingsmogelijkheden van patienten met dysfagie (moeite met slikken) en/of aspiratie (het binnendringen van voedsel in de luchtwegen).

Dysfagie is een symptoom dat vele oorzaken kent, die het gevolg kunnen zijn van:

1) compressie van buiten de keelholte,
2) een uitstulping laag in de keelholte (Zenker’s divertikel),
3) falende ontspanning van de bovenste slokdarmkringspier tijdens het slikken, of verminderde kracht van de keelspieren of een combinatie van beiden,
4) een combinatie van inadequate heffing van het strottenhoofd en inadequaat samenknijpen van de keelspieren waarbij chronische aspiratie en recidiverende longontstekingen kunnen voorkomen,
5) behandeling met chemo- en/of radiotherapie voor hoofd-hals kanker. Als gevolg van directe aantasting van het slikmechanisme, of door verlittekening waarbij de heffing van het strottenhoofd belemmerd wordt of vernauwing van de keelholte en slokdarm op kan treden.

Voor al deze problemen onderzocht en beschreef Kos verschillende chirurgische technieken, waarbij mogelijk herstel en behoud van de strottenhoofd- en keelfunctie centraal stonden. Hij vergeleek de gegevens van onder andere röntgen slikvideo’s, waarbij contrast doorgeslikt werd, en drukmeting in de keel en slokdarm tijdens het slikken werden voor en na enkele ingrepen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam