Ouderenzorg online: mag en kan het wat sneller

Brede toepassing van eHealth wordt alom gezien als belangrijke sleutel om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dankzij eHealth meer regie en meer patient empowerment.

Juist in de ouderenzorg, een sector waar de grootste uitdagingen liggen, is de adoptie van online zorgtoepassingen in de dagelijkse praktijk tot nu toe beperkt.

Welke online zorgtoepassingen worden nu echt door ouderen omarmd? Hoe kunnen zorgprofessionals en mantelzorgers hier verantwoord gebruik van maken? En hoe kunnen deze toepassingen sneller structureel  in de praktijk worden ingebed? Daarbij is de vraag of ouderen dit überhaupt wel wensen. Deze onderwerpen zullen worden belicht vanuit perspectief van de zorgprofessional, de bestuurder, de wetenschapper en de gebruiker.

Belangrijke aandachtspunten zijn de (on)mogelijkheden van ouderen ten aanzien van online zorgtoepassingen en de (schijnbare) tegenstelling tussen kille technologie en warme, menselijke zorg.

U I T N O D I G I N G 13e Symposium NATIONAAL PLATFORM E-HEALTH

13e Symposium NATIONAAL PLATFORM E-HEALTH

www.e-healthplatform.nl

in samenwerking met de

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR eHEALTH

www.nveh.nl

OUDERENZORG ONLINE:

MAG EN KAN HET WAT SNELLER?

Tijd:                                    Dinsdag 29 maart 2011 van 16.00 tot 18.00 uur.

Locatie:                         Humanitas Akropolis, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

(routebeschrijving: zie www.humanitas.nu)

Deelname:                         Kosteloos!

Aanmelden via:             [email protected] of telefoon 010 461 53 49

Wij heten u van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Hans M. Becker,

Ambassadeur Stichting Humanitas en Stichting Humanitas Thuiszorg

en Maatschappelijke Dienstverlening


PROGRAMMA

13e Symposium NATIONAAL PLATFORM E-HEALTH

www.e-healthplatform.nl

in samenwerking met de

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR E-HEALTH

www.nveh.nl

DINSDAG 29 MAART 2011

16.00 uur           Welkom door Prof. Dr. Hans M. Becker, Ambassadeur van Stichting Humanitas en Stichting Humanitas Thuiszorg en Maatschappelijke Dienstverlening.

16.05 uur           Mevr. Drs. W. Derksen-Driessen, afdeling Geriatrie UMC St. Radboud,

Nijmegen: Zorginnovatie met Zorg- en WelszijnsinformatiePas (ZWIP).

16.20 uur           Drs. Johan Eijlders, free lance Senior Onderzoeker UMC Utrecht en oud lid van Raad van Bestuur CIZ:  Galenus versus de nieuwe media.

16.35 uur           Mevr. Dr. S. de Vries, programmamanager eHealth, Zorgverzekeraars Nederland: Verzekerd van eHealth?

16.50 uur           De heer S. Beijers, Nova Touch B.V. Eindhoven; het videoconsult: gemakkelijk, betrouwbaar en modern.

17.05 uur            Forumdiscussie onder leiding van de heer John Knieriem,

Directeur Intermax Rotterdam www.intermax.nl

17.45 uur           Afsluiting, gevolgd door borrel en diner.

U bent tevens welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH), die vooraf in dezelfde locatie zal plaatsvinden van 14.30 tot 15.30 uur.

Recente artikelen