Lerend vermogen van mensen met dementie

Landelijk Congres Lerend vermogen van mensen met dementie
Vergroten zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ organiseren in samenwerking met Alzheimer Centrum Nijmegen en het lectoraat Psychogeriatrie van De Haagse Hogeschool op 12 mei 2011 het landelijke congres ‘Lerend vermogen van mensen met dementie’ over de praktische toepassing van leren bij mensen met dementie. Dit congres vindt plaats in ‘t Klooster in Amersfoort.

Met speciale aandacht voor:

  • Leervaardigheden bij mensen met dementie.
  • Verschillende vormen van leren thuis en intramuraal.
  • Aanspreken van lerend vermogen als werkwijze voor zorgverleners en mantelzorgers.
  • Zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van mensen met dementie
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden rond gedrag, (probleem)gedrag, moderne hulpmiddelen, ADL en de inrichting van de zorg.

Dementie is een ingewikkeld en ingrijpend ziektebeeld. Het gaat gepaard met geheugenverlies, lichamelijke gebreken en gedrags- en karakterverandering. Deze verschijnselen beïnvloeden de kwaliteit van leven, niet alleen van betrokkenen zelf, maar ook van familieleden, vrienden en bekenden.

Wat veel zorgverleners niet weten, is dat mensen met dementie ook nog van alles kunnen leren. Dit lerend vermogen van mensen met dementie kan helaas het verslechteringproces niet omkeren of tegenhouden. Wel kan het lerend vermogen ertoe bijdragen dat het ziekteproces hanteerbaarder wordt en de kwaliteit van leven van alle betrokkenen toeneemt.

Dit leren gaat wel anders dan bij mensen zonder dementie. Deskundigen hebben het vooral over ‘foutloos leren’. Aansluiten bij het reeds bestaande gedragsrepertoire, kleine stapjes maken, consequent de juist benodigde hulp bieden, continue voordoen hoe iets wel kan en het vermijden van fouten staan centraal bij het leren van mensen met dementie. Ook andere leervormen kunnen worden ingezet. Dit lerend vermogen blijkt in alle fasen van het ziekteproces nog aanwezig te zijn, waarbij natuurlijk wel rekening moet worden gehouden met die desbetreffende fase.

Omdat vrijwel alle familieleden en zorgverleners niet weten dat mensen met dementie nog een lerend vermogen hebben, zijn zij sterk geneigd om veel handelingen uit handen te nemen. Maar dat is lang niet altijd nodig. Door gebruik te maken van het lerend vermogen hoeven zij dit minder te doen. Dat scheelt zorgverleners en familieleden werk en belasting en levert de persoon met dementie veel meer eigenwaarde op.

Programma
Wij bieden u een gevarieerd congresprogramma, met inleidingen over het geheugen en lerend vermogen bij dementie en methoden hoe u het lerend vermogen in verschillende situaties kunt aanspreken. Naast het plenaire programma heeft u de keuze uit 2 themasessies en gaat u aan de slag met praktijkcasuïstiek.

Het programma wordt afgesloten met de officiele boekpresentatie ‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’. Een uitgave waarin het lerend vermogen van mensen met dementie centraal staat. Alle deelnemers ontvangen na afloop van het congres een gratis exemplaar!

Kortom, een uniek en inspirerend programma voor iedereen die de zorg voor mensen met dementie wil verbeteren en kennis wil maken met de mogelijkheden van het lerend vermogen van mensen met dementie.