Ook politieke steun voor scherpere EU-norm Aspartaam groeit

0
225

De bedenkingen die Kartika Liotard (Verenigd Links) sinds 2005 uit bij het toelaten van aspartaam als zoetstof, krijgen steeds meer weerklank in het Europees Parlement. “Ik ben blij dat de druk toeneemt, zowel vanuit de politiek als de wetenschap. Ik stel als Europarlementslid nu al zo’n zes jaar vragen bij de toelatingsnormen van deze zoetstof. De jongste resultaten van wetenschappelijk onderzoek bevestigen dat het niet om een onschuldige slankmaker gaat”, aldus Liotard, die verwijst naar nieuwe Deense en Italiaanse onderzoeken.

“De Europese Commissie moet die bevindingen serieus meewegen in haar beleid. De Europese voedselautoriteit EFSA vindt een dagelijkse inname van 40 milligram aspartaam per kilo lichaamsgewicht toelaatbaar, ik vraag me af of die norm niet omlaag moet.” Ook in liberale kringen in het Europees Parlement worden nu vragen gesteld bij de consumptie van aspartaam.Het meest recente aspartaamonderzoek wijst op een nadelig effect voor zwangere vrouwen. De Deen Thorhaller Halldorsson heeft bij een studie onder een zeer grote groep van bijna 60.000 zwangere vrouwen ontdekt dat er een verband is tussen te vroeg geboren kinderen en het drinken van frisdrankjes met aspartaam. En ook zijn er aanwijzingen dat aspartaam kanker bevordert. De Italiaanse oncoloog Morando Soffritti signaleert een verhoogde kans op lever- en longkanker bij muizen die gedurende hun hele leven aan aspartaam zijn blootgesteld.

De voedselautoriteit EFSA ziet vooralsnog geen reden om af te wijken van haar norm van 40 milligram. Maar de Franse voedselautoriteit heeft op 12 januari 2011 verklaard dat zij de nieuwste onderzoeken serieus gaat bestuderen. Zo nodig zullen de Fransen de zaak opnieuw aankaarten bij de EFSA. Kartika Liotard: “Ik maak me zorgen over deze kwestie en ik wil dan ook van de Europese Commissie weten of EFSA bereid is om zonder terughoudendheid haar visie op stoffen als aspartaam te heroverwegen. Het kan niet zo zijn dat er gevaren zijn verbonden aan een stof die je vandaag de dag haast niet meer kunt vermijden in je voedsel. Ik wil dat EFSA die nieuwe studies herbekijkt. Voedsel en drank moeten voldoen aan de hoogste standaard.” Aspartaam (E951) wordt sinds dertig jaar toegepast als suikervervanger. Bijvoorbeeld in veel `zoetjes’ voor koffie en thee. De stof is bij toeval uitgevonden door een Amerikaan die op zoek was naar een geneesmiddel tegen maagzweren. Aspartaam kwam in 1987 in handen van het bedrijf Monsanto dat het in 2000 weer doorverkocht. De stof wordt toegevoegd aan frisdrank, snoep, kauwgom `zonder suiker’ en aan `light’ voedingswaren.