Moet Nederland de 4-uurs norm introduceren voor de spoedzorg?

In de UK heeft men grote problemen gekend met de doorstroming van patienten op de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen. Wachttijden van meer dan zes uur waren niet ongebruikelijk. In de spoedzorg zijn vervolgens diverse indicatoren ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bekostiging werd mede van het halen van deze indicatoren afhankelijk gesteld. Eén van de normen was de zogenaamde vier-uurs norm. De patienten moesten binnen vier uur de SEH met een advies of behandeling weer hebben verlaten.

De norm heeft geleid tot verbetering van de logistiek en tot interessante oplossingen zoals de Acute opname afdeling (AOA) waar patienten voor diagnostiek en kortdurende interventies werden opgenomen. Op deze AOA werd direct bij opname de ontslagprocedure gestart en door inschakeling van diverse professionals onder leiding van een algemeen internist of SEH arts kon 60% binnen drie dagen, waarvan de meesten binnen anderhalve dag weer uit het ziekenhuis worden ontslagen en de rest van de patienten werd op verpleegafdelingen opgenomen.

Dit werd verteld door dokter Srivastaval tijdens de in het eerste bericht genoemde masterclass in Londen. Wilt u meer weten over de rol van de Acute Medicine Physician? Lees dan het artikel van Scott, Vaughan en Bell over ‘Effectiviness of the Acute Medicine Unit’ in de International Journal of Quality Healthcare 2009 of bezoek de website www.rcplondon.ac.uk/specialty/acutemedicine. Tot zover dit bericht. Op 16 september organiseert het Julius Centrum het elfde nationale spoedzorg congres. Dan komen (onder veel meer) deze Engelse ervaringen aan de orde. Wilt u naar dit congres? Noteer dan alvast de datum van vrijdag 16 september. De inschrijving gaat open in de maand mei.

Guus Schrijvers