‘Perception and action in nicotine addiction; fMRI and behavioral st..

Array

Maastricht University Trefwoorden:
Promotie drs. Yavor V. Yalachkov
Faculty of Psychology and Neuroscience.
Promotor: prof.dr. R. Goebel; co-promotores: Prof.dr. J. Kaiser; dr. M.J. Naumer.
Titel: “Perception and action in nicotine addiction; fMRI and behavioral studies of sensorimotor and multisensory processes in smokers and non-smokers”
Donderdag 17 maart 2011, 16.00 uur

Deze dissertatie gebruikt functional magnetic resonance imaging (fMRI) en gedragsexperimenten voor het onderzoeken van perceptuele en handelingsgerelateerde processen in nicotineverslaving. Als gevolg van de ervaring van rokers met de sensorimotorische en multisensorische activiteiten van het zien, de hand uitsteken naar en in gebruik nemen van rookattributen zijn de daarmee samenhangende perceptuele representaties en actierepresentaties in het bijzonder geïntensiveerd op het neurale niveau en het gedragsniveau. De correlaties tussen rokengerelateerd geautomatiseerd gedrag, testscores die de individuele ernst van nicotineverslaving aangeven, en de respons van aan rokershandelingen gerelateerde hersenregio’s op cues om te roken tonen de relevantie aan van deze bevindingen voor zowel toekomstig onderzoek als de klinische praktijk.
De gedrags- en hersenresponsen op cues om te roken die in deze dissertatie warden bestudeerd kunnen de ontwikkeling initieren van een index voor de mate van nicotineverslaving, behandelingssucces of terugvalrisico voor rokers die proberen te stoppen.
De academische zittingen van de Universiteit Maastricht vinden plaats in de Aula, Minderbroedersberg 4-6.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen