Nationale Zorg Jaarprijs: nieuw kennisplatform levert positieve bijdrage aan zorgsector

De Nationale Zorg Jaarprijs (NZJ) is een nieuw kennisplatform voor de zorgsector. Dit initiatief stelt zich ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de zorgsector voor zowel consument als (potentiele) werknemers. Door bijzondere prestaties aandacht te geven, maakt de NZJ de zorgsector transparanter en verbetert zijn imago. Om de doelstellingen nog beter te kunnen verwezenlijken, gaat de NZJ een samenwerking aan met de Zorggeverij, uitgever van de Dr. Yep Jaargids. Met deze samenwerking bundelen beide partijen hun krachten om een positieve bijdrage te leveren aan het imago van de zorg.

“De zorgsector is van oudsher niet gewend zichzelf positief in de markt te zetten. Dit komt mede doordat fouten en wantoestanden veel aandacht krijgen in de media”, zegt Jan Tuithof, directeur van de Nationale Zorg Jaarprijs. “Dit zijn dan ook belangrijke beweegredenen geweest om dit kennisplatform op te zetten. De samenwerking met de Zorggeverij en Dr. Yep biedt ons meer mogelijkheden om de bijzondere prestaties van de zorgsector te benadrukken voor zowel patienten als werknemers in de zorg.”

“Als onafhankelijk adviseur binnen de gezondheidszorg stimuleren we uiteraard elk initiatief dat verbetering van zorgkwaliteit tot doel heeft”, zegt John Lebbink, neuroloog en eindredacteur van de Dr. Yep Jaargids. “Daarom zijn we zeer trots op ons partnerschap met de Nationale Zorg Jaarprijs. We verwachten dat we door deze samenwerking een verdere positieve bijdrage kunnen leveren aan het imago van de zorgsector.”

Een belangrijke activiteit van de NZJ is de uitreiking van de eerste Nationale Zorg Jaarprijzen. Tijdens een gala-evenement wordt bekendgemaakt wat het beste ziekenhuis van Nederland is. Ook wordt bekendgemaakt welk ziekenhuis volgens de consument het beste is. Daarnaast kiest een vakjury het leukste ziekenhuis om bij te werken. Er zullen ook verschillende categorierijzen uitgereikt worden op het gala. De NZJ en Dr. Yep kennen de prijzen toe op basis van onderzoek en beoordelingen door zorgprofessionals, vakjury?s en zorgconsumenten. Het eerste Nationale Zorg Jaarprijs-gala vindt plaats op 1 november 2011 in Utrecht. De Dr.Yep Jaargids publiceert de prijswinnaars de volgende dag in de Dr. Yep Jaargids 2012.

Meer informatie over het kennisplatform en de uitreiking van de prijzen is te vinden op: www.nationalezorgjaarprijs.nl.

Bron: Nationale Zorg Jaarprijs

Recente artikelen