Volumebeheersing belangrijk element ziekenhuisbekostiging 2012

0
179

Kamerbrief stand van zaken wijzigingen ziekenhuisbekostiging
Minister Schippers heeft de Tweede Kamer geinformeerd over de stand-van-zaken van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister heeft het voornemen om vooral in te zetten op volumebeheersing in de ziekenhuiszorg en het overgangsregime ziekenhuiszorg dat onderdeel is van de invoering van prestatiebekostiging.
Op dit moment is de minister namens het kabinet intensief in overleg met ziekenhuizen en verzekeraars om tot een gezamenlijke inzet te komen ten aanzien van de vormgeving van de ziekenhuisbekostiging per 2012; volumebeheersing is daarbij een belangrijk element in de besprekingen. Medio maart zegt de minister meer duidelijkheid te hebben.
Kamerbrief stand van zaken wijzigingen ziekenhuisbekostiging

PDF document | 1 pagina | 54 KB

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-03-2011 | VWS

Download

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de plannen voor wijziging van de bekostiging van de ziekenhuiszorg, en de daaraan gekoppelde beheersing van de hoeveelheid benodigde zorg.

Bron: VWS