Darmkanker is niet per definitie onbehandelbaar

Array

Voorlichting over preventie en behandeling van darmkanker in Bernhoven
Darmkanker is een vorm van kanker die bij vijf procent van de mannen en bij vier procent van de vrouwen in ons land voorkomt. Risciofactoren bij darmkanker zijn overmatig alcoholgebruik, roken en overgewicht. Ook kunnen genetische factoren een rol spelen. Toch is darmkanker niet per definitie onbehandelbaar. MDL-arts Bas van Balkom geeft samen met zijn collega MDL-arts Ingrid Gisbertz en chirurg Julie van Hoogstraten tekst en uitleg over preventie (en behandeling) van darmkanker tijdens een voorlichtingsavond in ziekenhuis Bernhoven.

Darmkanker begint meestal als een goedaardige poliep. Een poliep kan lang aanwezig zijn voordat klachten ontstaan. De kans dat een poliep uiteindelijk ontaardt in een kwaadaardige tumor is wel vrij groot. Klachten als langdurige buikpijn, een veranderd ontlastingpatroon, vermoeidheid en bloedverlies zijn signalen die de patient serieus moet nemen. In zo’n geval is een bezoek aan de huisarts aan te raden. Wanneer nodig verwijst de huisarts naar de MDL-arts (Maag, Darm, Lever arts) van het ziekenhuis. Deze verricht in de regel een endoscopisch onderzoek waarbij via een buigzame slang de binnenkant van de dikke darm in beeld wordt gebracht. Zo nodig volgt een afspraak bij de coloncareverpleegkundige. (Colon is de medische term voor dikke darm). Zij begeleidt mensen met dikke darmkanker en werkt nauw samen met de MDL-arts, maar ook met de oncoloog-internist en chirurg. De onderzoeken zoals röntgenfoto’s, CT-scan, bloedonderzoek et cetera worden in ziekenhuis Bernhoven bij voorkeur in één dag verricht.

Als de diagnose darmkanker is geconstateerd wordt er naar gestreefd binnen twee weken te starten met de behandeling, meestal een operatie waarbij de chirurg de tumor en het aangedane deel van de darm verwijderd. Dat gebeurt in de meeste gevallen laparoscopisch. Dat wil zeggen dat de chirurg via enkele kleine sneetjes in de buikholte de operatie uitvoert. Het voordeel van deze manier van opereren is dat de operatiewond veel kleiner is en herstel sneller verloopt.

Afhankelijk van de plaats van de tumor is darmkanker relatief goed te behandelen. Ook een stoma – uitgang voor de afvoer van ontlasting- is niet altijd een uitgemaakte zaak. Ook hier geldt dat dit afhankelijk is van de plek waar de tumor zich bevindt. In veel gevallen kan worden volstaan met een tijdelijk stoma. Pas wanneer sprake is van uitzaaiingen, wordt de nabehandeling uitgevoerd door de internist-oncoloog.

Voorlichtingsavond
Tijdens de voorlichtingsavond op 29 maart gaan de MDL-artsen en de chirurg in op alle facetten van diagnose, preventie en behandeling van darmkanker. Er is voor de toehoorders ruim gelegenheid om vragen te stellen. De avond vindt plaats in de kapel van het ziekenhuis in Oss en begint om 19.30 uur. Toegang is gratis, wel is vooraf aanmelden nodig. Dat kan via [email protected] o.v.v. naam en aantal personen of bellen naar het Patienten Service Bureau: 0412-621120 of 0413-381637.

Recente artikelen