Regieraad: Plaatsbepaling dure geneesmiddelen moet beter’

0
252

De huidige behandelrichtlijnen met dure geneesmiddelen bieden onvoldoende handvatten voor kwalitatief goede en doelmatige toepassing ervan. Tevens is de wijze van richtlijnactualisering hier nog onvoldoende op toegesneden. Dat constateert de Regieraad Kwaliteit van Zorg in het rapport ‘Dure geneesmiddelen in richtlijnen’.

De Regieraad keek in het onderzoek naar de geneesmiddelen die op de beleidsregel dure geneesmiddelen in ziekenhuizen staan. De Regieraad pleit in haar rapport ‘Dure geneesmiddelen in richtlijnen’ ervoor dat de medisch specialistische verenigingen initiatieven nemen om sneller te komen tot een (voorlopig) wetenschappelijk onderbouwde plaatsbepaling van nieuwe (dure) geneesmiddelen zodra deze beschikbaar komen.

De NVZ zal binnenkort het rapport inhoudelijk doornemen en bespreken met de betrokken beroepsgroepen. De Regieraad voerde het onderzoek uit op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Aanleiding is de geplande wijziging in de bekostiging. Dure geneesmiddelen worden vanaf 2012 in principe honderd procent bekostigd via een systematiek van ‘add-on’s’. VWS verbindt hieraan wel de voorwaarde dat het veld kan waarborgen dat deze middelen doelmatig worden toegepast.

Bron: NVS