Merck en MSD-Organon zullen het besluit tot niet verder onderhandelen met Partij X voor advies aan Advisory Body voorleggen

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het besluit om niet verder te onderhandelen met Partij X* voor advies voorgelegd moet worden aan de vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen, Ondernemingsraad en vakbonden (gezamenlijk de Advisory Body). Merck en MSD-Organon zullen dat doen. De Advisory Body heeft volgens de rechter een week de tijd om advies uit te brengen. Daarna zullen Merck en MSD-Organon zich nogmaals over de beslissing buigen.

Verder heeft de rechter benadrukt dat Merck en MSD-Organon na het advies vrij zijn te besluiten wat zij het beste achten.

De eis tot het sluiten van een transactie of dooronderhandelen met Partij X zijn niet toegewezen. De rechter concludeerde ook dat de onderhandelingen met Partij X te goeder trouw hebben plaatsgevonden.

*In verband met vertrouwelijkheidafspraken is de identiteit van Partij X niet bekendgemaakt.

Recente artikelen