Wet Cliëntenrechten Zorg legt lat hoger dan de Wet BIG: ja dat is zo

Op 28 februari stond op deze site een bericht met de vraag ‘De WCZ legt de lat hoger dan de Wet BIG; waar of niet waar’?. Lezers konden hierop reageren. Ik beloofde een cadeaubon voor het goede antwoord. Geen enkele lezer meldde zich. Ik geef nu het goede antwoord in overleg met Julius gezondheidsjuriste mr. Monique Biesaart. Deze stelling is waar.

Nieuw is bijvoorbeeld dat de zorgaanbieder in de WCZ verplicht is te zorgen voor toedeling van afstemmings- en verantwoordingsplichten, veilige zorg, tijdige zorg en onderhoud apparatuur etc., dat is meer dan voorheen. Tot zover dit bericht.

Op 27 mei organiseert het Julius Centrum een congres voor professionals, adviseurs en leidinggevenden over het Wetsvoorstel Wet Clientenrechten Zorg. Dan komt het goede antwoord op deze stelling uitvoerig aan de orde. Wilt u naar dit congres en in één dag alle onderwerpen en aspecten van deze nieuwe wet onder de knie krijgen? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Aankomende congressen’, lees de prachtige brochure en meld u aan.