Kwart van de Nederlanders voelt zich slaperig

Slaperigheid heeft een negatief effect op verkeersveiligheid
Ruim een kwart van de Nederlanders voelt zich doorgaans slaperig. Dit is het opmerkelijke resultaat van een Internetonderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO). Slaperigheid beperkt het dagelijks functioneren in grote mate en is een van de belangrijkste oorzaken van bedrijfs- en verkeersongevallen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de zesde Nationale Slaapdag aan het begin van de zomertijd op 26 maart a.s., wanneer aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van slaapstoornissen en slaaptekort.

De enqu(ee)te is ingevuld door 1350 mannen en vrouwen van alle leeftijden met een piek tussen 20-25 en 55-60 jaar. 26% van deze mensen geeft aan last te hebben van overmatige slaperigheid. Uit dit onderzoek blijkt verder dat 9-10% van de bevolking lijdt aan snurken en slaapapneu en 1 op de 2.000 lijdt aan narcolepsie een ziekte waarbij je niet wakker kunt blijven en slap wordt bij emoties.

Slaperigheid
Slaperigheid betekent dat men moeite heeft om wakker te blijven en een grote kans heeft om in slaap te vallen. Dit is wat anders dan vermoeidheid, dufheid, futloosheid en gebrek aan energie. In de leeftijdsgroep tussen 18 en 35 jaar heeft gemiddeld 25% last van slaperigheid, in de leeftijd boven de 40 jaar is dat 30%. Als oorzaken voor slaperigheid worden slaaptekort, slaapstoornissen en slaapmiddelengebruik genoemd. De belangrijkste slaapstoornissen zijn slapeloosheid, apneu syndroom (d.w.z. snurken en stoppen van de ademhaling tijdens de slaap), narcolepsie en RLS/rusteloze benen. Mensen met slaperigheid kunnen goed worden onderzocht en behandeld.

Slaperigheid en verkeersongelukken
Grootste verkeersonveiligheid door slaaptekort, slaapapneu en narcolepsie.
De slaapaandoeningen die het hoogst scoren op de lijst van verkeersonveiligheid zijn slaaptekort, slaapapneu en narcolepsie Uit diverse internationale studies is gebleken dat personen met een aantoonbaar verstoorde slaap of slaapgebrek veel grotere kans lopen om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Dit in vergelijking tot personen zonder slaapstoornis. Mensen die na een nachtdienst of met een jetlag in de auto stappen lopen een verhoogd risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval. In Amerikaanse studies is uitgerekend dat de kosten voor persoonlijk letsel, overlijden en materiele schade na ongevallen veroorzaakt door slaperigheid loopt in de miljarden Euro’s. Voor slaapapneu en narcolepsie zijn daarom wettelijke bepalingen vastgesteld die het besturen van motorvoertuigen verbieden totdat deze slaapstoornissen goed behandeld zijn.

Dit is een origineel bericht van Slotervaart Ziekenhuis