Toevalsbeelden goed bruikbaar bij voorspellen hart- en vaatziekten

0
213

Nieuwe beeldvorming leidt tot veel ongevraagde bevindingen waarvan de klinische betekenis niet duidelijk is. Martijn Gondrie laat zien dat vrij verkregen ongevraagde beeldkarakteristieken in de dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden om nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten (HVZ) te voorspellen.

Hij volgde 10.410 patienten (>40 jaar) vier jaar, waarin 515 nieuwe gevallen van HVZ optraden. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat patienten met ernstige kransslagader-calcifcaties 3,7 keer zo hoog risico hadden vergeleken met patienten zonder kransslagader-calcificaties; voor ernstige aorta-calcificaties was dit risico 2,7 keer zo hoog.

Met deze kennis maakte hij twee modellen die voorspellen hoe groot de kans is dat patienten hart- en vaatziekten ontwikkelen. Op basis daarvan zouden artsen preventieve maatregelen kunnen nemen. Gondrie denkt dat invoering van radiologische predictiemodellen de radiologische bijdrage aan de algemene patientenzorg kunnen veranderen. Maar de effectiviteit en bruikbaarheid moet dan eerst getest worden.

31-03-2011, 14:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.
Martijn Gondrie, Geneeskunde
Proefschrift: Unrequested Imaging Findings on Routine Chest CT – Results from the PROVIDI study
Promotor 1: Prof. dr. Y. van der Graaf
Promotor 2: Prof. dr. W.P.Th.M. Mali

Bron: UU