Melvin Samsom benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter

Emile Lohman verlaat 1 oktober 2011 het UMC St Radboud
Prof. dr. Melvin Samsom wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 1 oktober 2011. Het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit heeft hiertoe besloten omdat drs. Emile A.R.J. Lohman, voorzitter van de Raad van Bestuur, per 1 oktober 2011 zijn functie zal beeindigen. Dit was bij zijn benoeming vijf jaar geleden afgesproken. Het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) is Emile Lohman zeer erkentelijk voor de doortastende wijze waarop hij het UMC St Radboud door een moeilijke periode heeft geloodst en het UMC opnieuw op de kaart heeft gezet. Emile Lohman nam het initiatief tot en gaf leiding aan het veranderingsproces ‘Beter worden in het Radboud!’ dat moet leiden tot een toppositie binnen de UMC’s in Nederland.

Op de datum van vertrek van Lohman treedt prof. dr. Melvin Samsom aan als voorzitter van de Raad van Bestuur. Melvin Samsom is sinds 2007 lid van de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud en is daarbinnen op dit moment in het bijzonder belast met de portefeuille patientenzorg. In de afgelopen vier jaar heeft Melvin Samsom zich gemanifesteerd als een krachtig bestuurder die grote waardering oogst, zowel binnen als buiten het UMC St Radboud. Binnen het veranderingsproces lag zijn focus vooral op het stimuleren van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid waarvoor door de Raad van Bestuur het Instituut voor Waarborging van Kwaliteit en Veiligheid werd opgericht.

 

Met de benoeming van Melvin Samsom tot bestuursvoorzitter breekt een volgende fase aan in het veranderingsproces ‘Beter Worden in het Radboud!’. Na de planontwikkeling, de implementatie en de uitbouw komt nu de fase van de verfijning en verdieping. “Onder mijn leiding zal het UMC St Radboud zich doorlopend blijven vernieuwen om vooraan te lopen in een sterk veranderende wereld”.

 

De voorzitter van de SKU, Loek Hermans, zegt verheugd te zijn met de benoeming van Melvin Samsom die geheel past in de volgende fase van het veranderingsproces. “We hebben Samsom de afgelopen jaren leren kennen als een vooruitstrevende persoonlijkheid en zijn blij dat binnen de Raad van Bestuur een opvolger voor Lohman is gevonden. Samsom’s benoeming is veelbelovend voor de voortzetting van de ingezette koers binnen het UMC St Radboud”.

 

UMC St Radboud

In de nieuwe organisatiestructuur van het UMC St Radboud die vanaf 1 januari 2009 operationeel is, stuurt de Raad van Bestuur rechtstreeks de afdelingen, bedrijven en instituten aan. Naast de benoeming van Melvin Samsom heeft het Bestuur SKU recent ook Cees Buren MBA RC benoemd als vierde lid van de Raad van Bestuur

 

Per 01.07.11 tot 01.10.11 bestaat de Raad van Bestuur uit drs. Emile A.R.J. Lohman (voorzitter), prof.dr. Frans H.M. Corstens (vice-voorzitter/decaan), prof.dr. Melvin Samsom (lid patientenzorg) en Cees Buren MBA RC (lid financien en bedrijfsvoering).

Recente artikelen