Advisory Body MSD / Organon heeft geadviseerd om het gedane bod partij X te aanvaarden

1
219

De Advisory Body (bestaande uit vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, de Vakbonden en de Raad van Commissarissen van Organon Biosciences Nederland) heeft het advies uitgebracht om het eerder door partij X gedane bod te aanvaarden dan wel daarover verder te onderhandelen. In het door de Ondernemingsraad, Vakbonden en de Raad van Commissarissen aangespannen kort geding heeft de rechter geoordeeld dat Merck het voorgenomen besluit om niet verder te onderhandelen met partij X dient voor te leggen aan de Advisory Body. Bovendien heeft de rechter Merck verplicht om de financiele stukken ter onderbouwing van het voorgenomen besluit te overleggen aan de Advisory Body, opdat deze daarover advies kan uitbrengen aan Merck. De Advisory Body heeft na beoordeling van de overlegde financiele stukken geconcludeerd dat het doen van de transactie met partij X voor Merck c.s. juist gunstiger is dan sluiting van Research & Development in Oss. Deze vaststelling staat in contrast met de eerder door Merck verkondigde financiele afwegingen die als belangrijkste reden werden genoemd om een transactie met partij X af te wijzen.

De Advisory Body wordt bijgestaan door Rabobank International en Prof. Hans Schenk van de Universiteit Utrecht.

De Advisory Body heeft voorts geadviseerd dat als Merck geen transactie met X wenst aan te gaan, zij ten minste een alternatief plan moet bieden aan de werknemers en andere belanghebbenden van N.V. Organon dat gelijkwaardig is aan het door X gedane voorstel voor wat betreft (i) de aard van de te behouden activiteiten (R&D en Productie) en (ii) de daarmee verbonden werkgelegenheid.

Bron: OR MSD Organon

 

1 REACTIE

  1. Wat dit advies betekent voor de werknemers op de R&D is nog niet te zeggen. Merck zal het advies gaan bekijken zo lieten zij aan de redactie weten en zullen op korte termijn een reactie geven. Het is daarbij niet uit te sluiten dat alsnog wordt besloten de verkoop van de Osse vestiging af te wijzen. Het uitgebrachte advies is niet bindend, maar zal wel is wel van belang als Merck alsnog een massaontslag wil uitvoeren.

Comments are closed.