Merck reageert op advies Advisory Body

Op 30 maart 2011 heeft Merck het advies ontvangen van de Advisory Body (AB) met betrekking tot het business development-proces in verband met de MSD-locatie in Oss. Merck heeft het advies in zijn geheel grondig bestudeerd en vindt hierin geen reden om terug te komen op het recente besluit om de onderhandelingen met Partij X te staken.
Merck heeft volledig en op vertrouwelijke basis de grondslag voor haar financiële berekeningen aan de AB verstrekt en heeft in detail geantwoord op vervolgvragen van de AB. De AB heeft de informatie ontvangen die ten grondslag lag aan de beslissing van Merck, zoals gevraagd door de rechtbank te Amsterdam.
Merck beschouwt het adviestraject met de AB nu als afgesloten en heeft MSD-Organon voorgesteld om het werk aan de verdere ontwikkeling van Plan B weer op te pakken, waarbij zorgvuldig rekening gehouden zal worden met de opmerkingen en suggesties van de AB met betrekking tot een alternatief plan.
Zoals eerder bekendgemaakt, zal de locatie in Oss onder Plan B een belangrijke rol spelen als een development center dat Merck’s wereldwijde klinische studies ondersteunt en dat ook ondersteuning biedt aan de strategie van het bedrijf op het gebied van opkomende markten – een uiterst belangrijke groeimarkt voor de farmaceutische industrie in de komende jaren.

2011_04_05 Merck responds (PDF)

2011_04_05 Plan B – Update (PDF)

Recente artikelen