Nieuwe kleurcodering op Lilly KwikPenâ„¢ vergroot veiligheid in gebruik

Array

Lilly Nederland heeft een vernieuwde  KwikPen met een kleurcodering op de doseerknop. Door deze kleurcodering heeft de gebruiker van de KwikPen voortaan extra controlemogelijkheden over de insuline die hij of zij zichzelf toedient en wordt het risico van incorrect gebruik nog kleiner.

Met de introductie van de kleur gecodeerde doseerknop maakt Lilly haar KwikPen nog gebruiksvriendelijker voor mensen met diabetes. De KwikPen is niet alleen zeer eenvoudig in gebruik en injecteert licht en soepel. Met de introductie van de kleur gecodeerde doseerknop correspondeert de kleur van de vernieuwde KwikPen met die op de verpakking van de pen en daarmee met de soort insuline die in de pen zit. Hierdoor kan de gebruiker op elk moment nog beter contoleren welke insuline hij of zij injecteert. Voor de gebruiker van de KwikPen dus een extra controlemoment en daarmee extra zekerheid.

 

Over de Humalog KwikPen[i]
De KwikPen is een voor gevulde insulinepen, die verkrijgbaar is voor Humalog, Humalog Mix25 en HumalogMix50. Elke pen met zijn eigen kleur gecodeerde doseerknop. Voor meer informatie over het gebruik van de KwikPen: https://www.lillypro.nl/diabetes/patients/onze-pennen/humalog-kwikpen.

Over Eli Lilly en Company
Lilly, een toonaangevend innovatief farmaceutisch bedrijf, werkt continue aan de ontwikkeling van geneesmiddelen van de hoogste kwaliteit om langer, gezonder en actiever te leven. Dit gebeurt door middel van eigen onderzoek in de wereldwijde laboratoria en samenwerking met vooraanstaande wetenschappelijke organisaties. Lilly voorziet in antwoorden – door middel van geneesmiddelen en kennisoverdracht – op vragen over kwaliteit van leven en over genezing en biedt oplossingen voor medische problemen. Het hoofdkantoor van het bedrijf staat in

Indianapolis, Indiana, VS. Website www.lilly.com. Website Lilly Nederland: www.lilly.nl.

Verkorte productinformatie Humalog®, Humalog® Mix25 en Humalog® Mix50

Naam en farmaceutische vorm: Humalog (Insuline Lispro) insuline (oplossing voor injectie), Humalog

Mix25 en Humalog Mix50 (beiden witte suspensie voor injectie). Samenstelling: één ml bevat 100 E

(overeenkomend met 3,5 mg) insuline lispro (van recombinant DNA oorsprong, geproduceerd in E. Coli).

Humalog Mix25 en Mix50 is een voorgemengde suspensie bestaande uit insuline lispro (snelwerkend humane insuline analogon) en insuline lispro protamine suspensie (middellang werkend humane insuline analogon). Farmacotherapeutische groep: Humalog: snelwerkend humaan insuline analogon, ATC code A10AB04; Humalog Mix25 en Mix50: middellang met snelwerkend human insuline analogon, ATC code A10AD04. Indicaties: voor de behandeling van volwassenen en kinderen met diabetes mellitus die insuline nodig hebben voor de handhaving van normale glucosehomeostase. Humalog is óók geïndiceerd voor de initiele stabilisatie bij diabetes mellitus. Dosering: de dosering dient door de arts te worden bepaald, volgens de behoefte van de patient. Humalog Mix25 en Humalog Mix50 nooit intraveneus toedienen. Contra-indicaties: overgevoeligheid voor Insuline Lispro of een van de andere bestanddelen en hypoglykemie. Waarschuwingen: overschakelen van een patient naar een ander type of merk insuline dient onder strikt medische supervisie te geschieden. Na het omzetten van een patient van een insuline van dierlijke oorsprong naar insuline van humane oorsprong, werd gemeld dat de vroege waarschuwingssignalen van hypoglykemie als minder duidelijk werden ervaren of anders werden ervaren dan voorheen. Ten gevolge van nierinsufficientie en leverfunctiestoornis kan de insulinebehoefte afnemen. De insulinebehoefte kan zijn toegenomen gedurende ziekte of emotionele stoornissen. Het gebruik van inadequate doseringen of stopzetting van de behandeling kan leiden tot hyperglykemie en diabetische ketoacidose (potentieel levensbedreigende situaties). Aanpassing van de insulinedosering kan ook nodig zijn bij verhoogde fysieke inspanning of bij een verandering in het gebruikelijke dieet. Humalog dient alleen aan kinderen te worden voorgeschreven wanneer een voordeel te verwachten is in vergelijking met oplosbare insulinen. Gevallen van hartfalen zijn gerapporteerd bij gecombineerd gebruik van pioglitazon en insuline, in het bijzonder bij patienten met risicofactoren voor het ontwikkelen van hartfalen. Dit moet in gedachte worden gehouden als behandeling met de combinatie van pioglitazon en Humalog wordt overwogen. Als de combinatie wordt gebruikt, moeten patienten worden geobserveeerd op tekenen en klachten van hartfalen, gewichtstoename en oedeem. Indien er enige verslechtering in hartklachten optreedt moet de toediening van pioglitazon worden gestopt. Bijwerkingen: Meest frequent (niet te bepalen hoeveel precies omdat dit wordt veroorzaakt door diverse factoren): hypoglykemie. Ernstige hypoglykemie kan leiden tot bewusteloosheid en in extreme gevallen tot overlijden. Vaak (1/100 tot < 1/10): lokale overgevoeligheidsreacties (roodheid, zwelling en jeuk rond de injectieplaats). Zelden (1/10.000 tot < 1/1.000): systemische allergie en gegeneraliseerde allergie (rash over het gehele lichaam, kortademigheid, piepende ademhaling, bloeddrukdaling, snelle pols, of transpiratie). Ernstige gevallen van gegeneraliseerde allergie kunnen levensbedreigend zijn. Soms (1/1.000 tot < 1/100): lipodystrofie. Bewaring: ongebruikte Humalog en Humalog Mix bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Niet bevriezen. Niet blootstellen aan overmatige hitte of direct zonlicht. Na het eerste gebruik: 28 dagen bewaren beneden + 30°C. Niet bevriezen. De voorgevulde pen dient niet met bevestigde naald bewaard te worden. Aflevering: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index (taxe).

Meer informatie: zie de geregistreerde SPCtekst. Raadpleeg vóór gebruik de bijsluitertekst. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Eli Lilly

Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, telefoon 030-6025800. Datum: maart 2011.

 

NLDVC00036

Bron: Eli Lilly

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen