547 banen verdwijnen in Merck Research Laboratories

0
275

486 R&D-banen bij MSD/ Organon in Oss behouden
Adviesaanvraag beoogt 486 R&D-banen in Oss te behouden: Een nieuw Development Center Oss bevat 382 banen (inclusief een ’Late stage Women’s Health Core group. En 104 R&D-posities, waaronder in de farmaceutische proeffabriek, worden behouden doordat deze werkzaamheden deel gaan uitmaken van de productieorganisatie en Facility Management. 547 banen verdwijnen in Merck Research Laboratories (MRL) Nederland in plaats van de in juli 2010 aangekondigde reductie van ± 1.000 banen in R&D.

Vandaag dient de directie van MSD-Organon een Adviesaanvraag in bij de Ondernemingsraad over het zogenoemde ‘Plan B’. Vanochtend zijn alle medewerkers, de Ondernemingsraad, vakbonden en Raad van Commissarissen hierover geïnformeerd.
Plan B houdt in dat de R&D (Research & Development) in zijn huidige vorm verdwijnt uit Oss en dat hiervoor in de plaats het Development Center Oss komt. Dit Center zal worden ingepast in het wereldwijde Merck-netwerk en het zal zijn afgestemd op Merck’s behoefte aan productontwikkeling, met name voor opkomende markten. Plan B heeft ook de goedkeuring van de directie van Merck in de Verenigde Staten. Het ontwikkelingscentrum behelst 382 banen, inclusief een kleine late stage development-groep die zich bezig zal blijven houden met late fase Women’s Health R&D-projecten. In combinatie met de overplaatsing van R&D-werkzaamheden en -banen naar productie en facility management zullen in totaal ongeveer 486 hoogwaardige R&D-banen in Oss behouden blijven. In totaal werken er nu ongeveer 1.030 medewerkers in R&D.
“Met Plan B zullen we een substantieel deel van de R&D-kennis en -werkgelegenheid in Oss kunnen behouden en zetten we een duidelijke koers uit voor de toekomst. Maar tegelijkertijd zal dit betekenen dat we helaas toch nog steeds afscheid zullen moeten nemen van een groot aantal R&D-collega’s die vaak al jaren bij ons bedrijf werkzaam zijn en veel betekend hebben voor het bedrijf. Dat is en blijft heel moeilijk”, zegt Joep Pluymen, directievoorzitter N.V. Organon en Organon BioSciences Nederland B.V. “Het afgelopen jaar was zeer turbulent en heeft veel van onze mensen gevergd, in de hele organisatie. We hopen met deze adviesaanvraag een duurzame herstart te maken met innovatieve farma bij MSD- Organon. Ik ben erg blij dat Merck’s nieuwe strategische keuze om een Development Center voor opkomende markten op te zetten zo goed past bij de bestaande expertise in Oss. Dit maakte het mogelijk om een intern alternatief voor volledige sluiting van R&D te ontwikkelen.”

Development Center Oss
Het nieuw te vormen Development Center Oss zal zich bezighouden met productontwikkeling voor opkomende markten en Product Value Enhancement (PVE) en het zal een internationaal Support Center voor R&D bevatten.
Het Center zal nieuwe formuleringen en innovatieve toedieningsvormen gaan ontwikkelen voor bestaande stoffen, voor alle therapeutische gebieden en met name gericht op opkomende markten, die voor Merck van groot strategisch belang zijn. Dit is dus een nieuwe activiteit voor Oss, maar geënt op de bestaande expertise die nu ingezet zal worden voor veel meer therapeutische gebieden. De bestaande Development-organisatie heeft aanzienlijke kennis en een rijke ervaring op het gebied van de ontwikkeling van formuleringen. Voorbeelden hiervan zijn Sycrest®, NuvaRing® en Implanon®; hoogwaardige en innovatieve ontwikkelingen.
In het Development Center zal ook plaats zijn voor een center of excellence voor delen van het vroege fase klinisch onderzoek. Ook andere afdelingen die een rol spelen in productontwikkeling zoals vroege klinische ontwikkeling, statistiek, registratie en bijwerkingenbewaking zullen in het Development Center blijven bestaan en internationaal ondersteuning geven aan de diverse projecten op meerdere therapeutische gebieden.

Benadrukt wordt dat het hier géén afgeslankte voortzetting betreft van de huidige R&D- activiteiten maar dat het Development Center een nieuw initiatief is dat voor Merck van strategisch belang is. Tevens is het onlangs door de Advisory Body (bestaande uit vertegenwoordigers van Ondernemingsraad, vakbonden en Raad van Commissarissen) uitgebrachte advies over een “in-house alternative” meegewogen bij de op te stellen Adviesaanvraag.
De beoogde startdatum van het Development Center Oss is 1 juli 2011.
Het Development Center zou tevens de ‘anchor tenant’ kunnen zijn die essentieel is voor een mogelijke positieve beslissing rondom het Life Sciences Park in Oss. Nadrukkelijk stellen wij dat de besluitvorming over het Life Sciences Park ligt bij de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Taskforce Life Sciences Park Oss. Naast MSD zijn dat het Ministerie van EL&I, Ministerie van VWS, de Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de gemeente Oss.

Sociaal plan
De R&D-medewerkers die door deze plannen boventallig worden vallen onder het Sociaal Plan dat met de vakbonden is afgesproken. Er zal naar gestreefd worden om, na advies van de Ondernemingsraad, zoveel mogelijk collega’s intern te herplaatsen om het aantal gedwongen ontslagen zo laag mogelijk te houden.

Women’s Health
In het kader van de wereldwijde heroriëntatie is Merck bezig de prioriteiten van de diverse therapeutische gebieden waarin het bedrijf actief is opnieuw vast te stellen. Voor Women’s Health (anticonceptie, vruchtbaarheid) houdt de Merck-strategie in dat dit een belangrijk commercieel terrein blijft. Merck zal dus het late fase klinische ontwikkelingsprogramma in
vruchtbaarheid en anticonceptie continueren – hierin past de Core group Late stage Women’s Health. Verder heeft Merck ervoor gekozen om niet verder te gaan met het vroege onderzoek in vruchtbaarheid, anticonceptie, endometriose en overgangsklachten. De
huidige programma’s komen in aanmerking voor out-licensing. Merck/MSD wil nadrukkelijk actief blijven in Women’s Health met een uitgebreid portfolio. Deze plannen van Merck zijn meegenomen bij het ontwikkelen van Plan B en bij het opstellen van de ingediende Adviesaanvraag.

NB. De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op bekende status d.d. 15 februari 2011. Momenteel werken er ongeveer 4.200 medewerkers bij MSD Organon in Oss.

Vorig artikelNachtelijke hypo meetbaar dankzij continue bloedglucosemeter
Volgend artikelRoerig jaar bij MSD / Organon: een overzicht
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.