Roerig jaar bij MSD / Organon: een overzicht

0
379

Op 8 juli 2010 kondigt moederbedrijf Merck wereldwijde netwerkstrategie aan: MSD-Organon in Oss blijft een belangrijke productielocatie binnen het wereldwijde Merck-netwerk maar moet veel efficiënter gaan werken, terwijl R&D in Oss niet langer van het wereldwijde Merck-netwerk deel zou gaan uitmaken (net als een aantal andere R&D-locaties in de wereld). MSD-Organon management schetst mogelijke personele ontwikkelingen voor de toekomst, waarbij ook voorzien wordt dat de ondersteunende functies op termijn worden gereorganiseerd. In totaal zou dit een verlies betekenen van 2.175 banen: 925 bij productie (waarvan 775 vanwege het efficiencyprogramma bij POO en API/BT), 75 door sluiting van de vestiging in Apeldoorn en 75 op grond van een strategische herorientatie), 1.000 bij R&D, en – eveneens geschat – 250 bij ondersteunende functies. Er werken op dat moment zo’n 4.500 mensen bij MSD-Organon.

1 september 2010
Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en de directie van MSD-Organon en Merck sluiten een overeenkomst. Vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen nemen zitting in een Advisory Body die gezamenlijk met Merck en MSD-Organon externe alternatieven zal onderzoeken voor de R&D-aankondiging van 8 juli. Later sluiten ook de vakbonden zich aan en nemen zitting in de Advisory Body. Afgesproken wordt dat dit business development- proces tot eind 2010 zal duren. Het proces is vertrouwelijk.

Op 17 december 2010
Het business development-proces wordt verlengd tot midden februari 2011.

20 januari 2011
MSD-Organon kondigt aan dat het aantal gedwongen ontslagen bij de productieafdelingen in Oss, als gevolg van de invoering van een efficiencyprogramma, met 400 verminderd kan worden (van 775 tot 375). Dit programma, MPS Lean, beoogt een kostenreductie van 30% te realiseren. Het MPS Lean programma wordt momenteel geïmplementeerd.

16 februari 2011
MSD-Organon kondigt aan dat het onderzoek naar een overname van R&D-activiteiten helaas geen werkbaar alternatief heeft opgeleverd voor een herstructurering van de R&D-activiteiten in Oss en Schaijk. MSD-Organon begint overige interne mogelijkheden te onderzoeken om toch een aantal R&D-banen te kunnen behouden – ‘Plan B’.

11 maart 2011
De rechter beslist naar aanleiding van het kort geding van 4 maart dat de eisen van de Advisory Body tot het sluiten van een transactie of dooronderhandelen met Partij X niet worden toegewezen. De rechter bepaalt tevens dat het besluit van Merck om niet verder te onderhandelen met Partij X alsnog voor advies voorgelegd moet worden aan de Advisory Body waarbij inzage moest worden gegeven in de onderliggende cijfers. De eindbeslissing zal echter liggen bij Merck en/of MSD-Organon management.
16 maart 2011
MSD-Organon kondigt aan dat, in afwachting van het verloop van dit adviestraject met de Advisory Body, het werk aan Plan B wordt stopgezet.

4 april 2011
Na bestudering van het advies van de Advisory Body besluit Merck niet terug te komen op de eerder genomen beslissing het externe business development-proces te beëindigen. Het werk aan Plan B wordt door MSD-Organon management hervat.