Bij zorginnovaties: Spanning tussen snelheid en grondigheid

Array

Tijdens het Improvement Science Symposium (onderdeel van het Forum on Quality and Safety, zie bericht hierboven) gaf Charles Vincent van het Imperial Centre for Patient Safety and Service Quality in London een fraaie beschrijving van de verschillende typen mensen die zich met kwaliteitsverbetering in de zorg bezig houden. Aan de ene kant zijn er de ‘evangelists’: mensen die snel willen veranderen en goed zijn in anderen overtuigen. Aan de andere kant zijn er de ‘snails’ (letterlijk: de slakken): mensen die grondig willen evalueren wat er gebeurt en wat de effecten zijn voordat iets verder uitgerold wordt.

Beiden hebben hun eigen variant van de PDSA cyclus: de evangelists doen plan-do-study-act (too quickly), en de snails doen plan-do-study-publish. Vincent legde hiermee de vinger op een zere plek bij verbeterprojecten: de spanning tussen snelle resultaten boeken en grondig (lees: langzaam) evalueren. Naar ons idee zitten in een goed team beide typen, die elkaar in evenwicht houden.

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen