Denemarken versnelt diagnostische mogelijkheden voor eerstelijn

Enkele jaren geleden raakte de Deense oncologische zorg in opspraak. De diagnostiek van kanker duurde in de eerstelijn soms maanden. Dit had drie oorzaken:
1. patienten lopen te lang door met klachten (patient delay)
2. de afspraaktermijn om een huisarts te spreken duurt te lang. Bovendien kan het gebeuren dat de huisarts de onjuiste diagnose stelt (doctor’s delay)
3. de termijn waarop aanvullende diagnostiek (echo, CT, MRI, laboratoriumbepalingen) mogelijk is, duurt te lang. Bijvoorbeeld omdat er te weinig diagnostische apparatuur beschikbaar is of omdat die diagnostiek alleen aan te vragen is met tussenkomst van een medisch specialist (system delay).

Om de diagnostiek in de eerstelijn te versnellen heeft de Deense regering verschillende maatregelen getroffen. Ten eerste kunnen huisartsen zonder tussenkomst van een specialist aanvullende diagnostiek aanvragen in het ziekenhuizen. De dubbele poortwachter schafte zij met deze maatregel af. Ten tweede worden ziekenhuizen voor deze aanvragen goed betaald. Ten derde stimuleerde de overheid de totstandkoming van diagnostische centra binnen ziekenhuizen die zonder wachttijd kunnen werken voor huisartsen. Ten vierde richtte de regering een onderzoeksprogramma in om te evalueren of de genomen maatregelen effect hebben gehad en de diagnostiek voor kankerpatienten nu sneller verloopt dan vroeger.

Dit onderzoek staat onder leiding van Frede Oleson, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het Deense Arhus. Hij gaf tijdens het elfde internationale congres over geïntegreerde zorg (zie ook het bericht hierboven)  een workshop over zijn onderzoek en de  aanleiding daartoe. Hij deed dat samen met dr. Henk van der Steeg die de oncologische zorg binnen Nederlandse ziekenhuizen onder de loep nam. De PPP’s bij de lezingen van Oleson en Van der Steeg treft u binnenkort aan op www.unitzorginnovatie.nl doorklikken op ‘Internationaal’. Tot  dit bericht.

Op 21, 22 en 23 maart organiseert het Julius Centrum een Masterclass in Arhus en Kopenhagen  over de Deense eerstelijnszorg. Aan de orde komen enkele recente innovaties aldaar, te weten
1. versnelling van de diagnostiek zoals hierboven besproken
2. de chronische zorg en
3. de integratie van huisartsenposten en Spoedeisende Hulpafdelingen (zie ook het volgende bericht).

De Masterclassleiding berust bij de genoemde Frede Oleson en ondergetekende. Noteert u alvast de datums van deze Masterclass?

Guus Schrijvers

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen