Rotterdams elan in snijzalen Erasmus MC

0
499

Speciaal publieksprogramma rond oratie prof.dr. Gert-Jan Kleinrensink, hoogleraar anatomie
Op donderdag 28 april 2011 spreekt prof.dr. Gert-Jan Kleinrensink zijn oratie uit, getiteld “Anatomieonderwijs in Rotterdam: Van eikenbast in wijnazijn tot operaties zonder pijn.” Kleinrensink aanvaardt daarmee het ambt van hoogleraar op de leerstoel Anatomie, in het bijzonder onderwijs in de toegepaste anatomie. Ter gelegenheid van deze oratie organiseren de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC een publieksprogramma rond de anatomische wetenschap en academische plechtigheden.

Prof.dr. Gert-Jan Kleinrensink is sinds 1991 aan het Erasmus MC verbonden als docent Anatomie en is sinds 1995 hoofd van de snijzaal, waar medisch studenten met behulp van aan de wetenschap ter beschikking gestelde lichamen wordt geleerd hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Daarnaast is hij programmaleider van het Skills Lab Erasmus MC, een medisch-technisch trainingscentrum voor medisch specialisten, assistenten in opleiding en OK- en IC-personeel. In zijn oratie gaat Kleinrensink in op de geschiedenis van het anatomisch onderwijs in Rotterdam en beschrijft hij nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Kleinrensink: “Rotterdam is belangrijk in de historie van de anatomie. Zo werd in 1660 voor het eerst ter wereld in Rotterdam een lichaam gebalsemd voor onderwijsdoeleinden. Momenteel zijn er ook belangrijke ontwikkelingen gaande: we hebben bijvoorbeeld een nieuwe balsemtechniek ontwikkeld waarbij het lichaam na balseming soepel blijft.” Daarnaast wordt het Lowlands Institute for Surgical Anatomy (LISA) verder ontwikkeld, de samenwerking met de TU Delft versterkt en het ‘door studenten voor studenten’- onderwijs in het Erasmus Anatomy Research Project (EARP) gaat alweer het zesde jaar in.

Rondleidingen SkillsLab en snijzaal
Medisch studenten en medewerkers leiden u rond in het SkillsLab en de snijzaal van het Erasmus MC. De rondleidingen duren ongeveer 40 minuten. Aanvang rondleidingen 10.00, 11.00 en 13.00 uur. Erasmus MC Faculteitsgebouw, verdieping Ee 1, Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam. Reserveren is noodzakelijk. Zie www.erasmusmc.nl/wetenschapsvoorlichting/Anatomieonderwijs in Rotterdam

Presentatie ‘Academische rituelen’
De oratie vindt plaats op de Woudestein-campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorafgaand hieraan vertelt Ton Molendijk, pedel van de universiteit, over het ontstaan van academische gebruiken en de toepassing ervan in de tegenwoordige tijd. Aanvang: 15.00 uur, Erasmus Universiteit Rotterdam, Aula, Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam. Reserveren is niet nodig.

Oratie prof.dr. Gert-Jan Kleinrensink: ‘Anatomieonderwijs in Rotterdam: Van eikenbast in wijnazijn tot operaties zonder pijn’. Aanvang 16.00 uur precies, Erasmus Universiteit Rotterdam, Aula, Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam. Reserveren is niet nodig.

Dansoptreden
Bij de oratie vindt een dansoptreden plaats verzorgd door Niels Didden & Gwyneth van Rijn, bekend van Dancing With The Stars en het Nederlands Kampioenschap Latin American Dance. Gwyneth heeft geneeskunde gestudeerd aan het Erasmus MC en is nu arts-onderzoeker. Niels studeert Rechten en Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Receptie
Aansluitend aan de oratie is er een receptie met muziek in de hal voor de Aula.

Voor een beschrijving van het programma en inschrijven voor de rondleidingen in de snijzaal en het Skillslab, zie: www.erasmusmc.nl/wetenschapsvoorlichting