Kabinet creëert groep nieuwe armen met Wajongplan

0
224

Het kabinet heeft vandaag de plannen voor een nieuwe opzet van de Wajong en de sociale werkvoorziening bekend gemaakt. De CG-Raad waarschuwt dat door dit plan een grote groep nieuwe armen kan ontstaan. Veel Wajongers zullen minder inkomen krijgen of hun uitkering helemaal verliezen. En ook de kans op werk verslechtert.

Vanaf 2013 zullen de meeste mensen met een arbeidshandicap terecht komen in één regeling: Wet werken naar vermogen. Dit betekent voor veel van de huidige Wajongers een verlaging van hun inkomen tot bijstandsniveau.

De grootste klappen vallen bij mensen die nieuw in de regeling instromen. Van de 10 duizend mensen met een arbeidshandicap die jaarlijks nieuw in de regeling komt, zal de helft geen uitkering krijgen. Dat wordt veroorzaakt door de invoering van een huishoudinkomen- en vermogenstoets. Dat treft mensen met een beperking die bij hun ouders wonen, met een partner samenwonen of eigen vermogen hebben.

De CG-Raad vindt dat het kabinet met deze inkomens- en vermogenstoets rigoureus breekt met het idee dat mensen met een beperking een zelfstandig leven moeten kunnen leiden. Veel mensen met een beperking worden hierdoor financieel bijna volledig afhankelijk van hun ouders of partner.

De CG-Raad is wel blij dat de groep met een arbeidshandicap die straks geen uitkering meer krijgt, toch aanspraak kan maken op ondersteuning. Zoals jobcoaching en loondispensatie (als ze een baan vinden).

Begeleiding wordt te duur
Gemeenten gaan de nieuwe regeling Werken naar vermogen uitvoeren en moeten mensen met een beperking aan het werk zien te helpen. Dit laatste kan een groot probleem worden. Want alleen al op de reïntegratiebudgetten van gemeenten wordt 400 miljoen bezuinigd.

De CG-Raad vreest dat vooral arbeidsgehandicapten die veel begeleiding nodig hebben, hiervan de dupe zullen worden. Zij zullen voor gemeenten vaak ‘te duur’ zijn om aan het werk te helpen. Hierdoor zullen er vele duizenden nieuwe armen bijkomen. Zonder perspectief op een beter leven of betaald werk.

Gemiste kans
De CG-Raad vindt het begrijpelijk dat dit kabinet de huidige regelingen voor arbeidsgehandicapten wil verbeteren. Die zijn vaak nodeloos ingewikkeld, wat het voor werkgevers weinig aantrekkelijk maakt om mensen met een beperking in dienst te nemen. Verbetering van de regeling moet echter beginnen met maatregelen om de arbeidsparticipatie van deze groep te bevorderen. Wat dat betreft doet het kabinet veel te weinig. Het wil mensen met een arbeidshandicap stimuleren om aan het werk te gaan door uitkeringen te verlagen; terwijl het grote probleem het gebrek aan passend werk is.

Dit probleem kan zelfs nog erger worden. Want het kabinet gaat de komende jaren de toegang tot sociale werkplaatsen sterk beperken. Hierdoor wordt het gebrek aan passende arbeid voor mensen met een arbeidshandicap alleen maar groter.

Goede voorbeeld
De CG-Raad heeft de overheid al vaak opgeroepen om als werkgever zelf het goede voorbeeld te geven en veel meer mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Het kabinet zegt nu dat de rijksoverheid “vanaf 2011 het uitgangspunt hanteert dat 1% van alle werkplekken bestemd is voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.” Deze toezegging vindt de CG-Raad te mager. De overheid zelf kan veel meer doen om deze groep aan het werk te helpen. Net als de werkgevers. Want de allergrootste inspanning zal van de werkgevers moeten komen en ook over die inspanning blijft het kabinet vaag.
Bekijk hier de hoofdlijnennotitie’ Werken naar vermogen’. (pdf-bestand)

Bron: CG-Raad

Vorig artikelNPCF-meldactie: wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?
Volgend artikelVlinderdoosje voor extreem te vroeg geboren baby’s
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.