Afstemming van informatie over GGD en eerste lijn

Array

Betere afstemming tussen de informatie over GGD en eerste lijn in een wijk, dorp of stad kan de lokale gezondheidszorg en gezondheid verbeteren. Goed gestroomlijnde informatie leidt tot gestroomlijnde zorg, is het idee. Het lijkt een haalbare kaart.

De activiteiten van de GGD en de eerstelijnsgezondheidszorg zouden goed op elkaar moeten aansluiten. Zodat bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van preventieve maatregelen in de eerste lijn ingespeeld kan worden op de gezondheidstoestand in de wijk. Lokaal maatwerk. Maar daarvoor is een goede afstemming nodig tussen de informatievoorziening van de openbare gezondheidszorg en de eerste lijn. “Veel instanties, zoals het NIVEL en GGD-en, verzamelen gegevens over gezondheid en zorg. Maar de beschikbaarheid van die gegevens voor gebruik op lokaal niveau laat te wensen over. Met meer informatie kunnen zorgverleners met patienten, gemeenten en verzekeraars in samenspraak werken aan een betere lokale gezondheid, is de veronderstelling”, aldus NIVEL-afdelingshoofd prof. dr. Dinny de Bakker. Met subsidie van het ministerie van VWS onderzochten het NIVEL (Nederlands instituut van de gezondheidszorg) en RIVM de mogelijkheden om de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) en de regionale Volksgezondheids Toekomst Verkenningen (regionale VTV) beter op elkaar af te stemmen.

Verschillend perspectief
Beide instrumenten maken nationale, regionale en lokale zorg- en gezondheidscijfers inzichtelijk. Maar ieder vanuit een verschillend perspectief. De VAAM biedt cijfers over de vraag naar huisartsen, fysiotherapeuten en andere eerstelijnszorgverleners op postcodeniveau. De regionale VTV geeft cijfers voor GGD-regio’s, over bijvoorbeeld gezondheid, leefstijl en preventie. Dit om evidence based gezondheidsbeleid op lokaal niveau te stimuleren, zoals dat gestalte krijgt in de gemeentelijke nota’s. “Eén grote, alles dekkende informatiebron is gezien de verschillende doelgroepen niet wenselijk”, stelt De Bakker, “maar de onderliggende informatie moet wel zijn afgestemd zodat eerste lijn én gemeente gemakkelijk bij de juiste informatie kunnen komen. Dan kunnen gemeenten en eerstelijnszorg op basis daarvan met elkaar de discussie aangaan om tot een zo goed mogelijke afstemming op de lokale behoefte te komen van het zorgaanbod van de eerste lijn en de activiteiten van GGD en gemeente.”

Informatie toevoegen
Aansluiting van beide instrumenten lijkt mogelijk, volgens De Bakker. “Als we aan de VAAM informatie toevoegen over gezondheid en leefstijl, zoals het aantal rokers in de wijk, kan een huisarts daarop inspelen of verwijzen naar een preventieprogramma van de GGD. Anderzijds kunnen gemeenten de eerste lijn betrekken bij lokaal gezondheidsbeleid als gegevens uit de eerste lijn zijn opgenomen in de regionale VTV. Bijvoorbeeld door een toegankelijke locatie aan te wijzen voor een gezondheidscentrum.”

  • Bakker, D.H. de; Loon, A.J.M. van; Graaf-Ruizendaal, W.A.; Jacobs, M.A.M.; Bon-Martens, M.J.H. van; Zwakhals, S.L.N.; Coenders, H. Naar een samenhangende informatievoorziening over gezondheid en zorg op lokaal en regionaal niveau: afstemming VAAM en regionale VTV. Utrecht: NIVEL, 2011. 98 p.
Expert/contactpersoon

Subsidient
Ministerie van VWS

Samenwerkingspartners
RIVM
GGD Hart voor Brabant
ROS Robuust

Bron: NIVEL

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen