Onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen

De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en Nu’91 hebben in de nacht van 28 op 29 april een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe Cao Ziekenhuizen. De cao,die geldt voor 200.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen, loopt vanaf 1 maart 2011 en heeft een looptijd van 36 maanden.

Inzet
Een belangrijk thema voor de NVZ was duurzame inzetbaarheid. Dat heeft erin geresulteerd dat goede voorzieningen zijn getroffen om medewerkers tot hoge leeftijd gezond en actief voor de branche ziekenhuizen te laten werken.
Daarnaast heeft de NVZ erop ingezet om zo veel mogelijk zeggenschap over de arbeidsvoorwaarden bij de werknemers neer te leggen. De reden hiervoor is dat in de ziekenhuisbranche goed opgeleide mensen werken die graag aan het roer staan van de eigen loopbaan.

Loonsverhoging en eindejaarsuitkering
De partijen zijn een loonsverhoging overeengekomen van 1% per 1 juli 2011 en 0,55% per 1 oktober 2011, waarvan 0,3% eenmalig. De loonsverhoging in 2012 is uitgekomen op 1,5% per 1 juli. In 2013 bedraagt de loonsverhoging 2,0% per 1 juli.De eindejaarsuitkering loopt ieder jaar op tot een gehele dertiende maand (8,33%) in 2013.

Loongebouw
Om ook voor jongeren een aantrekkelijke werkgever te zijn, worden de jeugdschalen tijdens de looptijd van de cao afgebouwd. Daarnaast gaan met ingang van 1 januari 2013 de aanloopschalen over in de functionele schalen en wordt een aantalspecifieke verbeteringen in het loongebouw doorgevoerd.

Reiskosten
De partijen zijn een fundamentele aanpassing van de regeling voor woonwerkverkeer overeengekomen. Ongeacht de wijze van vervoer bedraagt de bijdrage van de werkgever 8 cent per kilometer voor zowel de heen- als terugreis met een maximale vergoeding van 30 kilometer per enkelereisafstand.

Persoonlijk levensfasebudget
Per 1 januari 2010 is een persoonlijk levensfasebudget (PLB) in tijd ingevoerd voor alle werknemers die onder de Cao Ziekenhuizen vallen. Dit PLB is op een aantal punten uitgebreid.

AMS
De huidige Arbeidsvoorwaardenregeling Medische Specialisten (AMS) wordt nog eenmaal met de looptijd van de cao verlengd. Tijdens de looptijd zullen de NVZ, de LAD en de Orde van Medisch Specialisten in overleg treden om de arbeidsvoorwaarden van medisch specialisten in dienstverband van een nieuwe
toekomstbestendige vorm en inhoud te voorzien.

Bereikbaarheidsdiensten
Partijen hebben afgesproken dat werknemers vanaf 58 jaar uitsluitend op basis van vrijwilligheid kunnen worden ingezet in de bac-diensten (bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten) tijdens de nacht. In het jaargesprek wordtmet iedere werknemer van 50 jaar en ouder aandacht besteed aan de inzetbaarheid tijdens nachtelijke uren.

De NVZ is tevreden over het behaalde resultaat. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban van zowel de NVZ als de werknemersorganisaties.
De tekst van het akkoord is te vinden op http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao_akkoord_2011

Bron: NVZ

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen