Overtuigen van gemeenten vereist andere insteek

Tijdens een van de Masterclass ‘Leidinggeven in een CJG’ kwam dezer dagen de SPARK aan de orde. Julius onderzoeker dr. Henk van Stel en promovendus Ingrid Staal hebben volgens de regelen der kunst de validiteit en betrouwbaarheid onderzocht en een keurige trial uitgevoerd over de SPARK. Het blijkt een uitstekend instrument om te inventariseren of ouders opvoedondersteuning behoeven en of kinderverwaarlozing en ?mishandeling spelen.

Na afloop van het college werd duidelijk dat gemeenten andere info willen dan dat het onderzoek heeft opgeleverd. Het is niet dat beleidsmakers bij gemeenten niet geïnteresseerd zijn in de onderzoeksresultaten en de (zorgvuldige) onderbouwing ervan. Zij willen ook weten wat het kost, of het niet minder kan dan alle kinderen screenen, hoe invoering van de SPARK past bij andere ontwikkelingen die nu in de JGZ spelen, en waarom ze ergens extra geld moeten steken terwijl er bezuinigd moet worden.

Voor Van Stel en ondergetekende waren de vragen confronterend. De vragen waren op zich niet nieuw. Maar voor een onderzoeker is het wél lastig om de mooie onderzoeksresultaten waar je een paar jaar hard aan gewerkt hebt naar de achtergrond te schuiven. Tot zover dit bericht. Op 30 september organiseert het Julius Centrum samen met anderen een congres over recente ontwikkelingen in Centra voor Jeugd en Gezin. Dan komen mooie wetenschappelijke resultaten aan de orde en antwoorden van kritische gemeente-ambtenaren en wethouders. Noteer alvast de datum.

Guus Schrijvers