RVZ – Naar een nieuw ziekenhuislandschap

0
244

RVZ – Naar een nieuw ziekenhuislandschap, naar een andere medisch-specialistische zorg
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is gestart met de voorbereiding van een advies over het veranderend ziekenhuislandschap.
Als onderdeel van het advies zal gekeken worden naar de rol die eHealth kan spelen bij de inrichting van ziekenhuiszorg en de organisatie van medisch-specialistische zorg.
Hiertoe hebben RVZ en NVEH het initiatief genomen om de komende maanden op de NVEH site een discussie-site te starten.

Geografische toegankelijkheid en ziekenhuisconcentratie

De zorgsector zal in de komende jaren moeten omvormen teneinde een ‘zorginfarct’ te voorkomen. In 2030 zal de behoefte aan zorg anders zijn dan nu en daarom moeten we nu nadenken over een andere inrichting van die zorg. Dat adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in 2010 in het advies Perspectief op gezondheid 20/20. Leidraad daarbij is dat de focus moet verschuiven van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag (van zz naar gg). De gg-gedachte moet ook leiden tot een andere ordening en stratificatie van de algemene ziekenhuizen. Dit kan uiteindelijk leiden tot 40-60 netwerken van gespecialiseerde medische kennis rond UMC’s en topklinische ziekenhuizen.

Plan van Aanpak advies Naar een nieuw ziekenhuislandschap, naar een andere medisch-specialistische zorg

Achtergrondinformatie over de toekomst van ziekenhuiszorg en de stand van zaken mbt eHealth in ziekenhuizen