Directie MSD-Organon, Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen bereiken overeenstemming over oprichting van een Development Center in Oss

Op donderdag 12 mei heeft de Ondernemingsraad van Organon advies uitgebracht over de plannen voor de reorganisatie van de R&D-afdelingen bij MSD- Organon in Oss en heeft de bestuurder het besluit tot implementatie genomen. Ook de Raad van Commissarissen heeft ingestemd met dit besluit. Daarmee komt er voor de medewerkers een einde aan een lange periode van onduidelijkheid.

Development Center Oss
Het Development Center Oss zal op 1 juli 2011 van start gaan en zal zich onder meer bezighouden met productontwikkeling voor opkomende markten (zoals China, India, Brazilië en Rusland). Het Development Center zal daarmee een belangrijk onderdeel vormen van de Emerging Markets-strategie van Merck. Het bedrijf koos ervoor om dit center in Oss te plaatsen en niet in een van de opkomende landen vanwege de unieke kennis en expertise die in Oss aanwezig is. Hiermee verwerft MSD-Organon zich een plek binnen de R&D-organisatie van Merck. Merck hoopt op termijn acht tot tien geneesmiddelen per jaar voor de opkomende marken te ontwikkelen en de helft daarvan zal uit Oss moeten komen.
Life Sciences Park in Oss
MSD-Organon, de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen zijn allen overtuigd dat het Development Center Oss tevens de ‘anker’ partner zou kunnen zijn die essentieel is voor een positieve beslissing rondom het Life Sciences Park in Oss. Het is belangrijk te benadrukken dat de besluitvorming over het Life Sciences Park ligt bij de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Taskforce Life Sciences Park Oss. Naast MSD zijn dat het Ministerie van EL&I, Ministerie van VWS, de Provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de gemeente Oss. De Taskforce heeft recent overleg gevoerd. Daarbij is besloten om een tweede oproep te doen om voorstellen in te dienen voor het opzetten van nieuwe activiteiten.

Om ervoor te zorgen dat de R&D-labs, apparatuur en overig materiaal in Oss en Schaijk in goede conditie blijven voor een mogelijk Life Sciences Park in Oss, zal MSD-Organon na 1 juli een zogeheten ‘warme sluiting’ uitvoeren. Dit betekent dat het onderhoud door zal gaan en dat de apparatuur in de labs onderhouden en gevalideerd blijft, klaar om direct weer gebruikt te worden.
Volgens alle partijen biedt de combinatie van het DCO en het beoogde LSP in Oss een uniek perspectief voor werkgelegenheid en behoud van farmaceutische kennis en innovatiekracht in Nederland.
Deze reorganisatie (eerder aangekondigd als ‘Plan B’) houdt in dat er 486 van de in totaal ongeveer 1.000 R&D-banen in Oss behouden blijven. Het Development Center dat in Oss wordt opgericht telt 382 banen en daarnaast zal een aantal R&D medewerkers deel gaan uitmaken van de productieorganisatie met globaal dezelfde werkzaamheden als nu (104 banen). Er verdwijnen in Oss dus 547 R&D-banen in plaats van de in juli 2010 aangekondigde reductie van ongeveer 1.000 R&D-banen. Daarnaast is en blijft MSD-Organon in Oss een belangrijke productielocatie.

De beslissing om meer dan 500 banen te schrappen en de research binnen MSD in Nederland geheel te stoppen blijft zeer pijnlijk. Veel R&D-collega’s zullen helaas het bedrijf moeten verlaten. Zij zijn doorgaans al jarenlang verbonden met hun werk, hun collega’s en hun Organon. De veranderingen zullen verdriet en een gevoel van verlies met zich meebrengen. Dat is niet gemakkelijk – dat realiseert iedereen zich. Iedereen zal zo goed mogelijk ondersteund worden in dit proces.
Vanaf maandag 16 mei worden alle R&D-medewerkers geïnformeerd over hun persoonlijke situatie en het Sociaal Plan. Hopelijk zullen veel medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om te solliciteren op nieuwe posities binnen het Development Center Oss en mogelijk later in een Life Sciences Park te Oss.

Bron: MSD

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen