Synergy Pharmaceuticals verder met onderzoek verlaging cholesterol

Synergy Pharmaceuticals, Inc. (OTCQB:SGYP.PK), een ontwikkelaar van nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van gastro-intestinale (GI) stoornissen en aandoeningen, heeft vandaag bekendgemaakt dat zij het preklinische in vitro onderzoek naar de remming van de opname van galzuur door GC-C-agonisten met succes heeft afgerond en van plan is binnenkort met dierproeven te beginnen. Volgens Synergy is dit de eerste keer dat is aangetoond dat GC-C-agonisten het cholesterolniveau kunnen verlagen.

Synergy heeft een octrooiaanvraag ingediend voor het gebruik van de door haar ontwikkelde GC-C-agonisten als kandidaat-geneesmiddel voor preventieve doeleinden en de behandeling van een te hoog cholesterolniveau, hartaanval, atherosclerose, diabetes type II, hart- en vaatziekten, galstenen, hoge bloeddruk, obesitas en andere cardiovasculaire aandoeningen Daarnaast kunnen GC-C-agonisten mogelijk worden gebruikt in combinatie met statines om een synergistisch effect te weeg te brengen ter verlaging van de dosering van statines zoals Lipitor®, Zocor® en Crestor® ter verlaging van het cholesterolniveau.

“We zijn verheugd de uitbreiding van onze GC-C-agonisttechnologie naar verlaging van het cholesterolniveau bekend te maken en zijn van plan een kandidaat-geneesmiddel voor deze indicatie te ontwikkelen,” aldus Dr. Gary S. Jacob, CEO van Synergy.

“Wij geloven dat het gebruik van GC-C-agonisten voor de remming van galzuur nieuwe wegen opent voor de ontwikkeling van een nieuwe klasse van veilige geneesmiddelen voor oraal gebruik ter behandeling van hypercholesterolemie en andere cardiovasculaire aandoeningen,” aldus Dr. Kunwar Shailubhai, Chief Scientific Officer van Synergy. “Er is uitvoering bewijs dat manipulatie van de enterohepatische circulatie van cholesterol of galzuur door middel van dieet of geneesmiddelen aanzienlijke wijzigingen kan teweegbrengen in de cholesterolniveaus in het plasma.”

Over GC-C-agonisten
GC-C-agonisten vormen een nieuwe klasse van non-systemische geneesmiddelen die momenteel worden ontwikkeld voor de behandeling van chronische constipatie, prikkelbare darmsyndroom met constipatie (IBS-C) en andere functionele GI-aandoeningen. Plecanatide, de voornaamste GC-C-agonist van Synergy in klinische ontwikkeling, is een synthetische analoog van uroguanyline, een natriuretisch hormoon dat het ionen- en vloeistoftransport binnen het gastro-intestinale traject reguleert. Oraal toegediende plecanatide bindt zich aan en activeert GC-C aanwezig op epitheelcellen die zich op het gastro-intestinale slijmvlies bevinden. Dit resulteert in de activering van de CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator), en leidt tot verhoging van de toevoer van chloride en water naar het lumen van het darmkanaal, waardoor de stoelgang wordt bevorderd. Bij diermodellen bevordert de orale toediening van plecanatide de intestinale afscheiding een treedt een verbetering op wat betreft gastro-intestinale ontstekingen.

Over Synergy Pharmaceuticals, Inc.
Synergy is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich concentreert op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen ter behandeling van gastro-intestinale stoornissen en aandoeningen. Het door Synergy ontwikkelde kandidaatgeneesmiddel is een synthetisch analoog van het menselijke gastro-intestinale hormoon uroguanyline, en werkt door activering van de GC-C-receptor op epitheelcellen binnen het gastro-intestinale traject. Onlangs is een fase IIa klinisch onderzoek afgerond naar het gebruik van plecanatide ter behandeling van patienten met chronische constipatie. Synergy is van plan in de tweede helft van 2011 een fase II/III-onderzoek van 90 dagen te starten naar het gebruik van plecanatide bij patienten met chronische constipatie, met herhaalde orale toedieningen en een placebocontrolegroep. Plecanatide is wordt tevens ontwikkeld voor de behandeling van IBS-C. De eerste proef met IBS-C-patienten is gepland voor 2012. Meer informatie: http://www.synergypharma.com.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht met betrekking tot de toekomst moeten worden beschouwd als uitspraken met betrekking tot de toekomst (“forward-looking statements”) in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken zijn te herkennen aan het gebruik van woorden die betrekking hebben op de toekomst, zoals “verwachten”, “veronderstellen”, “voorzien”, “schatten”, “van plan zijn” en andere uitdrukkingen. Deze uitspraken met betrekking tot de toekomst, met inbegrip van het plan van Synergy om in de tweede helft van 2011 een fase II/III-onderzoek van 90 dagen te starten naar het gebruik van plecanatide bij patienten met chronische constipatie, zijn gebaseerd op de verwachtingen van Synergy van dit moment.

De uiteindelijke resultaten zouden hiervan wezenlijk kunnen afwijken. Er zijn diverse factoren die ervoor zouden kunnen zorgen dat de werkelijke ontwikkelingen wezenlijk afwijken van welke in deze uitspraken met betrekking tot de toekomst zijn voorgesteld. Tot deze factoren behoren, onder andere, wezenlijke concurrentie; ons vermogen onze activiteiten als onderneming voort te zetten; onze behoefte aan aanvullende financiering; onzekerheden betreffende octrooibescherming en gerechtelijke processen; onzekerheid betreffende de ontvangst van vergoedingen van overheden of derde partijen; beperkte verkopen en marketinginspanning en afhankelijkheid van derden; en risico’s verbonden aan het niet verkrijgen van FDA-vergunningen en -goedkeuringen en niet-naleving van FDA-voorschriften.

Net als bij alle andere farmaceutische producten die in ontwikkeling zijn, zijn aanzienlijke onzekerheden verbonden aan de ontwikkeling, goedkeuring door regulerende instanties en het op de merkt brengen van nieuwe producten. Er zijn geen garanties dat toekomstige klinische onderzoeken waarover in dit persbericht wordt gesproken zullen worden voltooid of zullen slagen, of dat goedkeuring voor een product wordt gegeven door een regulerende instantie voor een bepaalde indicatie of een product een commercieel succes zal zijn. Synergy neemt niet de verplichting op zich uitspraken met betrekking tot de toekomst te actualiseren of te herzien. Beleggers dienen kennis te nemen van de risicofactoren die worden vermeld op Formulier 10-K van Synergy voor het jaar eindigende op 31 december 2010 en de periodieke rapporten die zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission.