Verminderd ziekte-inzicht bij patiënten met schizofrenie hangt samen met sociale vaardigheden

Array

Rijksuniversiteit Groningen
Een verminderd ziekte-inzicht komt voor bij meer dan de helft van de patienten met schizofrenie. Om te begrijpen waarom sommige patienten niet goed door hebben wat er met ze aan de hand is en anderen wel, heeft Lisette van der Meer van het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek gedaan naar de relatie tussen sociale vaardigheden en ziekte-inzicht. Het kunnen herkennen en begrijpen van de emoties van anderen en jezelf en de manier waarop patienten omgaan met negatieve ervaringen hangen samen met ziekte-inzicht bij deze patienten. De hersengebieden die betrokken zijn bij deze sociale vaardigheden vertonen overlap en zijn minder actief bij patienten met schizofrenie in vergelijking met gezonde mensen. Op 25 mei 2011 promoveert Van der Meer op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Slecht ziekte-inzicht bij schizofrenie patienten kan grote problemen veroorzaken in het herstel van deze patienten. Het leidt vaak tot een verminderde therapietrouw en problemen in de omgang met familieleden en hulpverleners. Patienten met een verminderd inzicht ontkennen of bagatelliseren hun ziekte en zijn niet geneigd de aanwezige symptomen toe te schrijven aan hun psychiatrische stoornis.

Jezelf zien zoals anderen je zien
Het onderdrukken van je eigen perspectief en het aannemen van dat van een ander, maakt dat je van een afstandje naar jezelf kunt kijken om te proberen jezelf te zien zoals anderen je zien. Met andere woorden, als je de symptomen die je ervaart en de gevolgen van je stoornis vanuit andermans perspectief kunt bekijken, kan dit leiden tot beter ziekte-inzicht. Van de Meer suggereert dat een gebrek aan ziekte-inzicht bij patienten met schizofrenie mogelijk samenhangt met de vaardigheid om hun eigen karaktereigenschappen en vaardigheden te evalueren.

Relativeren negatieve gebeurtenissen
De twee belangrijkste strategieen die mensen normaalgesproken gebruiken om met negatieve gebeurtenissen om te gaan zijn herinterpreteren (ofwel relativeren) en onderdrukken van het gevoel. Het vermogen om negatieve ervaringen te relativeren wordt gezien als een gezondere reactie dan het onderdrukken van emoties. In haar onderzoek heeft Van der Meer aangetoond dat patienten met schizofrenie vaker dan gezonde personen gebruik maken van de strategie om hun negatieve emoties te onderdrukken. De patronen van hersenactiviteit die werden gemeten leken erop te duiden dat schizofreniepatienten minder gebruik maken van het hersengebied dat een belangrijke rol speelt in dit proces.

Beter begrijpen
Schizofrenie is een complexe stoornis waarbij vele processen in de hersenen anders verlopen dan bij gezonde personen het geval is. De kennis uit dit onderzoek kan worden ingezet om patienten met schizofrenie beter te begrijpen en hen te helpen in het omgaan met hun stoornis.

Curriculum Vitae
Lisette van der Meer (Groningen, 1979) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotieonderzoek heeft ze uitgevoerd bij het Neuroimaging Center van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De titel van het proefschrift is: `Knowing me, knowing you. The emotional self in schizophrenia and bipolar disorder’. Promotors: A. Aleman en W.A. Nolen. Copromotor: G.H.M. Pijnenborg. Het werd gefinancierd door een EURYI subsidie van de European Science Foundation. Van der Meer vervolgt haar loopbaan als onderzoeker bij het Neuroimaging Center van het UMCG en bij Lentis in Zuidlaren.

Ter gelegenheid van haar promotie vindt tevens een symposium plaats. Meer informatie over dit symposium is te vinden op: www.symposium-ziekte-inzicht.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen