Jan Peter Balkenende lid van de Raad van Toezicht NKI-AVL

Wim Kok treedt terug
Voormalig minister-president Prof. dr. Jan Peter Balkenende is op 19 mei toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Tegelijkertijd heeft Wim Kok afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Toezicht. Kok was sinds 2003 lid en heeft de voorzittersrol vanwege het overlijden van Wim Duisenberg in september 2005 overgenomen.

De Raad van Toezicht is intensief betrokken bij de uitbreidingsplannen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Mede vanwege de toename van het aantal patienten met kanker zal het ziekenhuis tot 2020 naar verwachting met 70% groeien hetgeen veel van de organisatie zal eisen.

Het onderzoek van het NKI-AVL is recent beoordeeld en werd daarbij tot de top in de wereld gerangschikt. De omstandigheden waarbinnen het wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt, worden vanwege het huidige financiele klimaat echter steeds verder versoberd. Om de kwaliteit van het kankeronderzoek in het NKI-AVL te garanderen, is een sterke samenstelling van de Raad van Toezicht van groot belang. De Raad van Bestuur is verheugd met de aanvaarding van het lidmaatschap door Jan Peter Balkenende en kijkt uit naar de toekomstige samenwerking.

De overige leden van de  Raad van Toezicht zijn:

Drs. T. de Swaan, voorzitter

Mevr. Drs. H.C.J. van der Wielen

Prof. dr. G.H. Blijham, secretaris
Prof. mr. M.J.A. van Mourik

Mevr. mr. E.H. Swaab
Prof. dr. F.H. Schröder
Mevr. mr. M.L. Smeets
Prof. dr. P.C. van der Vliet

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. Het lidmaatschap is onbezoldigd.

NKI

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in kankerzorg en -onderzoek. De unieke combinatie van zorg en onderzoek binnen één instituut maakt voor kankerpatiënten het verschil. In multidisciplinaire teams werken alle in kanker gespecialiseerde zorgprofessionals continu aan op maat gemaakte behandelplannen. Want in de kern is geen enkele kanker gelijk. Patiënten met (een vermoeden van) kanker kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek terecht voor de nieuwste onderzoeks- en behandelfaciliteiten en een persoonlijke benadering. Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim honderd jaar geleden al voor de combinatie van de specialistische zorg van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut onder een dak. Bij het Nederlands Kanker Instituut - de wetenschappelijke tak van het Antoni van Leeuwenhoek - werken ruim 560 onderzoekers aan grensverleggend onderzoek naar kanker. Dit wetenschappelijke onderzoek wordt voor een belangrijk deel mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS. Het Antoni van Leeuwenhoek is het enige door de OECI aangewezen Comprehensive Cancer Center in Nederland. Voor meer informatie: www.avl.nl en www.nki.nl.

Recente artikelen