Eindelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Array

Na tien jaar lobbyen door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) besloten dat er een bevolkingsonderzoek komt naar darmkanker. Ze kondigde deze beslissing aan in de nota gezondheidsbeleid die ze op 25 mei naar de Tweede Kamer stuurde. Naar verwachting kunnen met dit bevolkingsonderzoek jaarlijks 2400 sterfgevallen worden voorkomen.

Chris Mulder, hoofd van de afdeling maag-, darm- en leverziekten, is een fervent pleitbezorger van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Hij is opgelucht dat het er eindelijk van komt. “Vanaf 2013 kunnen mannen en vrouwen tussen de 55 en 75 jaar zich tweejaarlijks laten controleren. Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker wordt in de jaren daarna stapsgewijs uitgebreid, tot er uiteindelijk 4,4 miljoen mensen op de ziekte worden gecontroleerd.”

Goed te behandelen
Al in 2009 adviseerde de Gezondheidsraad het kabinet om tot een bevolkingsonderzoek over te gaan. Darmkanker heeft een lang voorstadium en als de ziekte tijdig wordt ontdekt is het goed te behandelen. De toenmalige minister Ab Klink reageerde daarom positief, maar stelde het besluit om financiele redenen uit. Ook het feit dat er te weinig MDL-artsen zijn, was argument om een grootschalig onderzoek uit te stellen. “Maar de MDL-artsen willen er alles aan doen om meer scopien uit te voeren. De afgelopen tien jaar zijn we van 350.00 naar 500.000 scopien per jaar gegaan. De extra 70.000 scopien die nodig zijn voor het bevolkingsonderzoek doen we er zó bij”, aldus Mulder. In zijn ogen vallen ook de financiele consequenties voor de overheid mee. “De chemotherapie die patienten krijgen als de ziekte verder gevorderd is, is erg kostbaar.”

Hij prijst zijn collega Jan Jansen van het UMC St Radboud, die in 2005 een screeningsmethode ontwikkelde. “Dat ligt aan de basis van dit bevolkingsonderzoek. Later zijn ook de UMC’s in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht hiermee aan de slag gegaan. Op 6 juli zal een van mijn promovendi Joachim Terhaar sive Droste op colonscreening promoveren.”
Vooral voor pathologen betekent het bevolkingsonderzoek veel extra werk. Het is de bedoeling dat deelnemers een test ontvangen die onzichtbare bloedsporen in de ontlasting meet. Ze kunnen deze terugsturen naar een laboratorium. “Gerrit Meijer, hoofd van de afdeling pathologie, coördineert het onderzoek naar markers waarmee darmkanker in een vroeg stadium kan worden herkend, het zogenaamde DeCoDe-project.” Pas wanneer de test een afwijkende uitslag vertoont komt de MDL-arts in actie en vindt een kijkonderzoek in de dikken darm plaats.
Om het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te financieren en het overheidstekort terug te dringen zal de minister 220 miljoen euro bezuinigen op onder meer gehandicapten- en patientenorganisaties.

Recente artikelen