ZorgDomein en TeleMC slaan handen ineen

0
248

Verbetering patientenzorg door samenwerking
De digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein en specialist in teleconsultatie TeleMC gaan samenwerken. Met hun samenwerking vervolmaken beide organisaties de digitale communicatie in de patientenzorg. Hierdoor kunnen huisartsen nog eenvoudiger en sneller onderzoek aanvragen, een medisch specialist op afstand consulteren of een patient verwijzen naar het ziekenhuis.

Waarom samenwerken?
ZorgDomein en TeleMC gaan hun ICT-systemen koppelen. Waar huisartsen bij doorverwijzen en aanvragen van zorg vaak te maken hebben met meerdere ICT-systemen, kunnen ze vanaf nu werken met slechts één interface. Het grote voordeel is dat relevante patientgegevens slechts één keer hoeven te worden ingevuld bij een aanvraag of doorverwijzing. Een teleconsult of onderzoeksaanvraag kan desgewenst eenvoudig worden opgevolgd met een gerichte verwijzing van de patient.

De koppeling van de ICT-systemen heeft nog meer voordelen. Zo wordt apparatuur voor bijvoorbeeld longfunctiemeting of een hartfilmpje automatisch opgestart. Bovendien komt de reactie op een aanvraag digitaal bij de huisarts terug waardoor deze de regie houdt in het zorgproces. De arts kan meer tijd en aandacht besteden aan de patient in plaats van aan de techniek. Gunstig voor de patientenzorg.

ZorgDomein en TeleMC
ZorgDomein ondersteunt huisartsen bij het verwijzen van hun patient. Door wachtlijsten en service van ziekenhuizen, GGZ-instellingen, zelfstandige behandelcentra en andere vervolgzorg inzichtelijk te maken, kan ZorgDomein huisartsen helpen patienten gerichter en completer te verwijzen. TeleMC helpt huisartsen met het op afstand consulteren van specialisten c.q. laten beoordelen van diagnostiek. Hiermee zijn huisartsen in staat hun patienten nog sneller en deskundiger van dienst te zijn.

ZorgDomein en TeleMC werken voor artsenlaboratoria, optometristen, eerstelijns zorgverleners, zorggroepen en tweedelijns zorginstellingen. Circa 85 procent van alle ziekenhuizen neemt deel. Meer dan 70 procent van alle huisartsen in Nederland werkt samen met ZorgDomein en/of TeleMC.