Kwaliteitscertificaat voor vijf kankercentra in Europa

Voor het eerst in haar bestaan reikt de OECI (Organisation of European Cancer Institutes) op 18 juni een kwaliteitscertificaat uit aan vijf Europese kankercentra. Dit certificaat krijgen de kankercentra omdat zij voldoen aan de kwaliteitsstandaarden die gelden voor hun categorie ziekenhuis en omdat zij structureel werken aan het verbeteren van deze kwaliteit. De kankercentra zullen het certificaat overhandigd krijgen door Wim van Harten, de aankomend voorzitter van de OECI, samen met de huidige voorzitter Marco Pierotti tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 18 juni die wordt gehouden in Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Het accreditatieprogramma van de OECI is in oktober 2008 van start gegaan nadat de kwaliteitsstandaarden zijn geformuleerd en gevalideerd in een tweetal pilot projecten waarbij acht kankercentra in de EU betrokken waren. De definitieve OECI standaarden bestaan uit zes hoofdthema’s die betrekking hebben op: organisatie en management, kanker screening programma’s en preventie, oncologische zorg, onderzoek, onderwijs en patientgerelateerde aspecten waaronder voorlichting. Elk hoofdstuk bevat een aantal standaarden, in totaal 65. De standaarden zijn opgebouwd met een hoofdstelling en deelvragen.

 

De kankercentra die het certificaat ontvangen hebben verschillende evaluaties ondergaan. Door een extern team van professionals uit buitenlandse kankercentra is een beoordelingsrapport opgesteld met sterke punten en verbeterpunten. Aan de hand van het rapport hebben de deelnemende centra een verbeterprogramma opgesteld met daarin doelen, acties en tijdslijnen waarbinnen de verbeteringen moeten zijn geïmplementeerd. Dit verbeterprogramma geeft de uiteindelijke doorslag om in aanmerking te komen voor het OECI Accreditation/Designation certificaat.

 

De vijf kankercentra die hun certificaat krijgen overhandigd zijn: IPO Porto (Portugal), IPO Coimbra (Portugal), FIVO Valencia (Spanje), The Christie NHS Foundation Trust Manchester (Verenigd Koninkrijk) en het NKI-AVL Amsterdam (Nederland).

 

Inmiddels zijn er nog 7 kankercentra in Europa die in aanmerking willen komen voor de accreditatie en daarvoor de benodigde acties hebben ondernomen.

De oncologische behandeling heeft de afgelopen jaren steeds meer een multidisciplinair karakter gekregen waarbij steeds meer specialismen en afdelingen betrokken zijn. Bovendien zijn dankzij wetenschappelijk onderzoek steeds vaker nieuwe en verbeterde behandelingen beschikbaar. Vanuit de maatschapij worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld en neemt de vraag om transparantie alleen maar toe. De OECI wil hier door middel van de invoering van Europese kwaliteitsrichtlijnen aan tegemoetkomen.

 

De uitreiking zal plaatsvinden tussen 10.30 en 11.00 uur in NKI-AVL, Plesmanlaan 121, Amsterdam

NKI

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in kankerzorg en -onderzoek. De unieke combinatie van zorg en onderzoek binnen één instituut maakt voor kankerpatiënten het verschil. In multidisciplinaire teams werken alle in kanker gespecialiseerde zorgprofessionals continu aan op maat gemaakte behandelplannen. Want in de kern is geen enkele kanker gelijk. Patiënten met (een vermoeden van) kanker kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek terecht voor de nieuwste onderzoeks- en behandelfaciliteiten en een persoonlijke benadering. Het Antoni van Leeuwenhoek koos ruim honderd jaar geleden al voor de combinatie van de specialistische zorg van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het onderzoek van het Nederlands Kanker Instituut onder een dak. Bij het Nederlands Kanker Instituut - de wetenschappelijke tak van het Antoni van Leeuwenhoek - werken ruim 560 onderzoekers aan grensverleggend onderzoek naar kanker. Dit wetenschappelijke onderzoek wordt voor een belangrijk deel mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS. Het Antoni van Leeuwenhoek is het enige door de OECI aangewezen Comprehensive Cancer Center in Nederland. Voor meer informatie: www.avl.nl en www.nki.nl.

Recente artikelen