Nederlandse Transplantatie Stichting blij met voorrang nierdonoren

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat zij instemt met het advies van de Gezondheidsraad om nierpatienten die eerder zelf een nier afstonden, voorrang te geven op transplantatie. Het gaat om het toekennen van ‘bonuspunten’ aan deze groep mensen.De vraag om een standpunt over voorrang voor nierdonoren met nierfalen kwam van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Zij verzochten de minister van VWS of het binnen de kaders van de Wet op de orgaandonatie (Wod) mogelijk is om aan nierpatienten, die eerder bij leven zelf een nier afstonden, 500 bonuspunten toe te kennen, waardoor zij bovenaan de wachtlijst komen te staan.

‘Door het gemis aan reservecapaciteit is hij (resp. de patient) eerder op dialyse aangewezen dan patienten met twee nieren. Hierdoor ondervindt hij dus eerder nadelen van dialyse en lijdt hij een groter verlies aan levensverwachting. Omdat de groep patienten op de wachtlijst gezamenlijk profiteert van het offer dat levende nierdonoren brengen acht de Gezondheidsraad het billijk dat deze groep de lasten van compensatie draagt […]’ aldus het advies van de Gezondheidsraad aan de minister.

Deze compensatielast ligt in de praktijk tussen de drie tot zes dagen. Patienten die hoogurgent zijn of waarbij een perfecte match kan worden gemaakt ondervinden helemaal geen nadeel van het toekennen van extra punten aan een levende nierdonor met eindstadium nierfalen.

Bernadette Haase, directeur Nederlandse Transplantatie Stichting: “We zijn  blij met het besluit van de minister, waardoor mensen die bij leven een nier afstaan een betere uitgangspositie krijgen. Donatie bij leven is essentieel om de wachtlijst voor transplantaties terug te dringen. In 2010 doneerden 471 mensen bij leven een nier. Per jaar gaat het naar verwachting om slechts enkele donoren die zelf een nieuwe nier nodig blijken te hebben.”

Recente artikelen