How is Government encouraging the 2.0 Doctor

0
160

Sessie met Benoit Abeloos, European C ommission, Infomation Society eHealth Unit en Jean-Yves Robin, National Agency of Shared Health Innovation Systems, France

Abeloos refereert aan de Europese agenda voor digitalisering van de gezondheidszorg. Dit programma gaat onder meer in op het invoeren op Europees niveau van het elektronisch patienten dossier.

Belangrijke elementen zijn daarbij het beschermen van de gegevens en vooral ook de zogenaamde inter-operability, het kunnen communiceren van de verschillende systemen met elkaar. Een ander speerpunt is de invoering van telemedicine, dat gezien wordt als een belangrijke kostenbesparende factor.

De bijdrage van Robin is in het Frans. Hoewel het Frans van uw verslaggever redelijk is, gaat dit toch te snel en ver boven mijn “barret”.

Wat betreft de agenda van de Europese commissie vraag ik mij af in hoeverre het Nederlandse besluit om geen landelijk EPD in te voeren in de toekomst overruled zal worden door de EC. Een onderwerp dat tijdens de MAD gisteren, waarover eerder geschreven, ook uitgebreid is besproken onder de aanwezigen.

Vorig artikelHow are Social Media Best Practices shaping up for Hospital, Physicians and Patients in Europe and the USA
Volgend artikelDoctors, Hospitals, Patients & Social Media
Rene is consultant op het snijvlak productontwikkeling en gezondheidszorg/projectmanager valpreventiebus/multitasker/outofthebox denker/innovator/ Eusamed bv/ Op twitter@Lodewijkjes Netherlands, Rijswijk (Gld) René Luigies heeft 30 jaar ervaring in nationale- en internationale marketing en business development in de medische sector. Die ervaring strekt zich uit van de farmaceutische industrie tot de medische apparatuur. In 2001 startte hij zijn eigen bedrijf in Nederland. Na de succesvolle introductie van een product op het gebied van pijnbestrijding, heeft dit bedrijf zich verder ontwikkeld tot specialisatie op het snijvlak van product ontwikkeling en gezondheidszorg. Bekende succesvolle producten zijn de OHRA valpreventiebus en de OOGbus van het Oogzorgnetwerk en CZ. Binnen het bedrijf is een groot netwerk aanwezig met de belangrijkste stakeholders in de gezondheidszorg, zoals zorgverzekeringen en overkoepelende organisaties, overheid, zorgverleners, hogescholen, universiteiten en het MKB. Op dit moment wordt dit netwerk ingezet voor eigen consultancy activiteiten, en voor zijn functie als zorginnovatiemakelaar voor Health Valley. Een volledig cv is te vinden op LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/reneluigies En René Luigies is te volgen op twitter: @Lodewijkjes Valpreventie2.0 In 2007 is het OHRA valpreventie project gestart. Dit was het resultaat van een product concept dat ik samen met iemand uit de thuiszorg en een huisarts aan OHRA presenteerde. OHRA heeft dit project volledig gefinancierd. Dit project is volledig door mij opgezet en uitgewerkt, respectievelijk gemanaged. Ook de uitwerking van de resultaten zijn door mij gedaan. Het OHRA valpreventieproject heeft geresulteerd in een afname van 35% van het aantal valincidenten op een groep van 1561 mensen. De kosten voor de landelijke uitrol bleken te hoog voor zorgverzekeraar CZ, die OHRA heeft overgenomen. Daarmee staakte het project. In het kader van eHealth heb ik toen Valpreventie2.0 bedacht. Een internet applicatie, waarmee ouderen zelf een risicoanalyse kunnen doen, vervolgens een advies krijgen om dat risico te verminderen en vervolgd worden of zij de adviezen ook opgevolgd hebben en of zij hulp/ondersteuning nodig hebben. Daarbij een vervolg door middel van registratie van het aantal valincidenten. Inmiddels heb ik het NIPED bereid gevonden om valpreventie2.0 te realiseren. In mijn presentatie zal ik ingaan op het proces van valpreventie 1.0 naar de realisatie van valpreventie 2.0. De obstakels, de overwegingen, de weg naar de juiste partners, de financiering, het vinden van stakeholders, en de implementatie in de gezondheidszorg. En een korte visie geven op valpreventie 3.0, waar al gesprekken over gevoerd worden.