Keurmerk voor huisartsen vernieuwd

0
294

Per 1 juli krijgt de NHG-Praktijkaccreditering, dé methode voor het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenpraktijk, een nieuwe opzet. De NHG-Praktijkaccreditering bestaat 5 jaar. Een evaluatie over de afgelopen jaren en de feedback van deelnemende huisartsen zijn de redenen geweest om de methodiek en de voorwaarden te vernieuwen. Er zijn meer eisen dan voorheen, maar de huisarts krijgt meer ruimte en vrijheid om aan die eisen te voldoen. Ook nieuw is dat de regels voor het behalen van het keurmerk zijn vastgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen.

Meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid
Het huidige keurmerk staat voor systematisch verbeteren en voldoen aan de lijst met minimumeisen. Ruim 3500 huisartsen nemen deel,waarvan 2500 huisartsen inmiddels in het bezit zijn van een NPA keurmerk. Bij de nieuwe opzet krijgt de praktijk een certificaat, waarmee NPA verklaart dat er “gerechtvaardigd vertrouwen bestaat in verantwoorde zorg”. De praktijk heeft meer vrijheid dan voorheen om te bepalen hoe in haar specifieke situatie het beste invulling gegeven kan worden aan die verantwoorde zorg. Dat kan bijvoorbeeld gaan om eigen oplossingen om de bereikbaarheid te garanderen of voor hygiene en steriel werken in de praktijk. De nieuwe vrijheid gaat gepaard met meer verantwoordelijkheid; de praktijk maakt weloverwogen keuzes en kan deze ook  verantwoorden aan de auditor.

 

College van Deskundigen
Het onafhankelijke College van Deskundigen bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patienten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit College heeft gekozen voor drie soorten kwaliteitscriteria: de normatieve (minimumeisen), signalerende (verbeteren bij lage score) en de informatieve (enkel ter vergelijking met andere deelnemers) criteria.

 

Jaarlijkse audits
De cyclus van drie jaar die tot nu toe gold, wordt vervangen door een systeem van jaarlijkse audits. Het is niet meer nodig elke drie jaar een volledige doorlichting van de praktijk uit te voeren. Voor de jaarlijkse audits gelden andere regels dan voorheen. Bij het verzamelen van de gegevens over het medisch handelen kan de praktijk zich bijvoorbeeld beperken tot één van de chronische ziekten per jaar.

 

Volledige scheiding van toetsing en begeleiding
Vanaf 1 juli is de volledige scheiding van toetsing door NPA bv en de inhoudelijke begeleiding door het Nederlands Huisartsen Genootschap gerealiseerd. Het NHG heeft op zijn website ondersteunende materialen staan.

Bron: NHG