Keurmerk voor huisartsen vernieuwd

Per 1 juli krijgt de NHG-Praktijkaccreditering, dé methode voor het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenpraktijk, een nieuwe opzet. De NHG-Praktijkaccreditering bestaat 5 jaar. Een evaluatie over de afgelopen jaren en de feedback van deelnemende huisartsen zijn de redenen geweest om de methodiek en de voorwaarden te vernieuwen. Er zijn meer eisen dan voorheen, maar de huisarts krijgt meer ruimte en vrijheid om aan die eisen te voldoen. Ook nieuw is dat de regels voor het behalen van het keurmerk zijn vastgesteld door een onafhankelijk College van Deskundigen.

Meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid
Het huidige keurmerk staat voor systematisch verbeteren en voldoen aan de lijst met minimumeisen. Ruim 3500 huisartsen nemen deel,waarvan 2500 huisartsen inmiddels in het bezit zijn van een NPA keurmerk. Bij de nieuwe opzet krijgt de praktijk een certificaat, waarmee NPA verklaart dat er “gerechtvaardigd vertrouwen bestaat in verantwoorde zorg”. De praktijk heeft meer vrijheid dan voorheen om te bepalen hoe in haar specifieke situatie het beste invulling gegeven kan worden aan die verantwoorde zorg. Dat kan bijvoorbeeld gaan om eigen oplossingen om de bereikbaarheid te garanderen of voor hygiene en steriel werken in de praktijk. De nieuwe vrijheid gaat gepaard met meer verantwoordelijkheid; de praktijk maakt weloverwogen keuzes en kan deze ook  verantwoorden aan de auditor.

 

College van Deskundigen
Het onafhankelijke College van Deskundigen bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen (NHG en LHV), patienten (NPCF) en zorgverzekeraars (ZN), met als waarnemer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit College heeft gekozen voor drie soorten kwaliteitscriteria: de normatieve (minimumeisen), signalerende (verbeteren bij lage score) en de informatieve (enkel ter vergelijking met andere deelnemers) criteria.

 

Jaarlijkse audits
De cyclus van drie jaar die tot nu toe gold, wordt vervangen door een systeem van jaarlijkse audits. Het is niet meer nodig elke drie jaar een volledige doorlichting van de praktijk uit te voeren. Voor de jaarlijkse audits gelden andere regels dan voorheen. Bij het verzamelen van de gegevens over het medisch handelen kan de praktijk zich bijvoorbeeld beperken tot één van de chronische ziekten per jaar.

 

Volledige scheiding van toetsing en begeleiding
Vanaf 1 juli is de volledige scheiding van toetsing door NPA bv en de inhoudelijke begeleiding door het Nederlands Huisartsen Genootschap gerealiseerd. Het NHG heeft op zijn website ondersteunende materialen staan.

Bron: NHG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen