Psy Health Direct biedt goedkoper alternatief voor GGZ-consult

0
510

MedicInfo en Innohealth, twee grote innovatieve partijen in de zorg, gaan in een joint-venture eHealth programma’s in de GGZ-zorg aanbieden. Onder de naam Psy Health Direct gaan zij zowel software leveren aan de  geestelijke gezondheidszorg,  als eerstelijns internettherapie aanbieden. Hierdoor kan de prijs voor een behandeling met bijna 40% omlaag.
Nu de overheid bezuinigingsmaatregelen aankondigt wil Psy Health Direct  laten zien dat er wel degelijk alternatieve mogelijkheden zijn om de wachtlijsten te verkleinen en de kosten te drukken. “De behandeling van lichte en middelzware depressies en angststoornissen kan uitstekend via internet. Onderzoek van onder andere professor Pim Cuijpers (VU) laat zien dat eHealth, ondersteund met beperkte face-to-face of telefonische support, net zo effectief is als reguliere behandeling. Het grote voordeel is dat het veel minder tijd van de professionals kost,” aldus Henk Maasson, directeur Psy Health Direct.

 

Kennis combineren
Door de kennis van MedicInfo op het gebied van de somatische chronische aandoeningen te combineren met de kennis van Innohealth op gebied van innovaties binnen de Nederlandse GGZ, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Deze worden verenigd in Psy Health Direct. De eerste innovatieve dienst is al in de maak en zal eind dit jaar op de markt komen. Het gaat om een speciale dienst voor de behandeling van depressie bij mensen met diabetes, waarbij zelfmanagement van de diabetes en depressie centraal komt te staan.

 

Zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars CZ en Univé-VGZ-IZA-Trias stonden tien jaar geleden aan de wieg van MedicInfo en staan achter de activiteiten van Psy Health Direct. Zij gaan ieder in hun inkoopbeleid meer sturen op de inzet van eHealth. Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van CZ: “Wij stimuleren het gebruik van eHealth al langer in ons inkoopbeleid, maar het wordt volgens ons nog veel te weinig ingezet. Om de kostenstijgingen te drukken moet de zorg nu echt met grote vaart anders georganiseerd worden.”  Martin Bontje, bestuurder van Univé-VGZ-IZA-Trias: “eHealth is bewezen effectief, het heeft een lagere drempel voor de klant en de kosten liggen lager dan bij een regulier GGZ-consult. We gaan hier de komende periode dan ook flink op inzetten in onze zorginkoop en rekenen erop dat het initiatief navolging krijgt in de markt.”

Bron: Psy Health Direct

 

MedicInfo is een actieve en succesvolle onderneming die zich bezighoudt met zorgvernieuwing in de meest brede zin van het woord. Zo biedt Medicinfo tal van mogelijkheden om de zorg toegankelijker en klantgerichter te maken. Waar mogelijk werkt Medicinfo samen met uiteenlopende organisaties om tot een optimaal resultaat te komen. De onderneming is in 2001 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen bedrijven met gevestigde namen als CZ, VGZ en Thebe. 
Innohealth gelooft sterk in consumentgedreven zorg. Patienten moeten niet meer gezien worden als patient, maar als zorgconsument. Innohealth promoot, ontwikkelt en participeert in producten, diensten en ondernemingen die bijdragen aan deze missie. Innohealth is de leverancier van Beating the Blues, Moodlfifter en Fear Fighter.