Maasstad Ziekenhuis heeft maatregelen genomen om verspreiding multiresistente bacterie in kaart te brengen

1
207

In de afgelopen periode is het Maasstad Ziekenhuis geconfronteerd met een epidemie van multiresistente bacterien. Die epidemie wordt aangepakt in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

Het Maasstad Ziekenhuis is -na een periode van intensief onderzoek in samenwerking met het RIVM/UMCU- op het punt gekomen dat de verspreiding van de multiresistente bacterie in kaart wordt gebracht en maatregelen worden genomen om de multiresistente bacterie verder te beheersen.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft er alle vertrouwen in dat door de huidige aanpak de multiresistente bacterie beteugeld wordt.

We weten nu welke patient drager is van de bacterie en met wie die persoon op één kamer heeft gelegen. Dit biedt ons inzicht in die patienten die potentiele dragers zijn van de multiresistente bacterie.

Het gaat hier om 1804 patienten. Al deze mensen worden hiervoor persoonlijk door ons benaderd.

 

We hebben eerder gemeld dat bij 47 patienten de bacterie is aangetoond. Uit het onderzoek blijken nog 16 patienten deze bacterie te hebben. Dat betekent dat er 63 patienten de multiresistentie bacterie hebben. Dit aantal zou kunnen veranderen, gelet op de screening van 1804 patienten. Overigens zijn de meeste patienten niet ziek, maar alleen drager van het micro-organisme.

 

Er wordt bij opname in ons ziekenhuis een screeningsbeleid gehanteerd. Bij elke opname wordt gecontroleerd of een patient eerder opgenomen is geweest. Zo ja, dan wordt deze persoon ook getest, zodat duidelijkheid verkregen wordt over het al of niet hebben van de bacterie.

 

Patienten die drager zijn en patienten van wie wordt vermoed dat zij drager zijn, worden apart verpleegd in éénpersoonskamers volgens de landelijke richtlijnen.

 

Het Maasstad Ziekenhuis betreurt het ten zeerste dat patienten de bacterie hebben gekregen.

 

Er is een onafhankelijk onderzoek ingesteld om te onderzoeken wat de bijdrage van het hebben van de multiresistente bacterie is geweest aan het overlijden van patienten op de IC. In de komende maanden worden de dossiers onderzocht door een werkgroep onder leiding van een onafhankelijke hoogleraar Intensive Care die is aanbevolen door het RIVM. Begin september worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

1 REACTIE

Comments are closed.