Literatuurstudie over verhoogde risicogroepen onder kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

0
511

Welke (groepen) kinderen binnen de KOPP/KVO groep lopen meer risico dan andere kinderen en wat maakt dat ze meer risico lopen?
Trimbos deed een literatuurstudie die antwoord geeft op de vraag van het ministerie van VWS. Het rapport is een beknopte systematische literatuurstudie daarnaast zijn er enkele experts benaderd. Het blijkt dat de problematiek van de kinderen aanzienlijk is, er veel zicht is op de risico- en beschermende factoren en er een aantal groepen kwetsbare kinderen aan te duiden is, maar dat het moeilijk is om hierin een prioritering aan te brengen. Verder is er gekeken naar het huidige aanbod van interventies en of die de kwetsbare groepen bereikt. Tenslotte worden er aanbevelingen gegeven voor verder onderzoek.

Kwestbare kinderen

Producttype: Boeken en rapporten
Pagina’s: 39
Productnummer: AF1060
Jaar van uitgave: 2011
Auteur: Geke Romijn, Ireen de Graaf, Martha de Jonge
Uitgever: Trimbos-instituut

Dit product kunt u hier gratis downloaden