Aandacht in de hersenen en Fotosynthese

Array

ERC Starting Grants voor Huib Mansvelder en Roberta Croce
Hoogleraar Integratieve Neurofysiologie Huib Mansvelder en hoogleraar Biophysics of Photosynthesis Roberta Croce van de Vrije Universiteit Amsterdam krijgen een ERC Starting Grant. Dat maakte de European Research Council vorige week bekend. De ERC-grants zijn bedoeld om excellente onderzoeksteams op te zetten of verder te versterken. De Grant van 1,7 miljoen euro geeft Croce de mogelijkheid om onderzoek te doen naar moleculaire mechanismen van de invloed van fluctuerende omgevingsfactoren op fotosynthese. Huib Mansvelder ontvangt 1,5 miljoen euro en gebruikt optogenetische technieken om causale relaties bloot te leggen die ten grondslag liggen aan de neuronale regulatie van aandacht. Het is namelijk niet bekend hoe activiteit van neuronen in de hersenen onze gedachten dirigeren en onze aandacht richten.

Licht in hersenprocessen
Mansvelder gaat bij de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen onderzoeken welke zenuwcellen in de hersenen verantwoordelijk zijn voor het regelen van aandacht een concentratie. De boodschapperstof acetylcholine speelt daarin een cruciale rol. Het geeft namelijk signalen door van de ene naar de andere zenuwcel en regelt daarmee aandacht en concentratievermogen. Er is veel bekend over de anatomie van zenuwcellen die via acetylcholine signalen naar elkaar sturen, maar het is niet bekend hoe dat precies werkt. Mansvelder wil hier meer over te weten komen door de zenuwcellen in de hersenen van levende dieren met laserlicht te manipuleren. Dit moet leiden tot een beter begrip van hoe aandacht en concentratie in de hersenen geregeld wordt. Daarnaast zal het inzicht geven in hoe aandacht en concentratie verslechteren tijdens het verouderingsproces en bepaalde ziektes.

Fotosynthese
Roberta Croce gaat bij de faculteit der Exacte Wetenschappen onderzoeken hoe organismen die energie uit zonlicht halen zich aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. Alleen planten, algen en sommige bacterien kunnen de energie uit zonlicht omzetten in chemische energie. Deze manier van energie opwekken heet fotosynthese. Fotosynthetische organismen zijn veel dynamischer dan we meestal denken. Ze kunnen zich namelijk heel snel aanpassen aan een veranderende omgeving. Hoe doen die organismen dat? En welke invloed heeft dat op de fotosynthese? Dat zijn vragend die Roberta Croce graag wil beantwoorden in haar onderzoek. Meer inzicht in deze processen zal in de toekomst helpen om de productie van voedsel en biobrandstoffen efficienter te maken.

Roberta Croce werd februari jl. een Vici-subsidie toegekend door NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Recente artikelen