De Wereldgezondheids Organisatie vraagt aandacht voor verbeterde opsporing van chronische hepatitis in Europa

0
185

De Wereldgezondheids Organisatie (WHO) vraagt aandacht voor virale hepatitis, een wereldwijd gezondheidsprobleem. De eerste Wereld Hepatitis Dag die door de WHO ondersteund wordt was op 28 juli 2011. Deze dag had het thema:

 Hepatitis affects everyone, everywhere. Know it. Confront it.

Er wordt benadrukt dat ofschoon er ongeveer wereldwijd 350 miljoen mensen leven met chronische hepatitis B en 170 miljoen mensen met chronische hepatitis C, de kennis en bewustzijn over deze ziekte laag is.

In Europa hebben ongeveer 14 miljoen mensen chronische hepatitis B en ongeveer 9 miljoen mensen chronische hepatitis C. De meerderheid van deze mensen weten niet dat zij chronische hepatitis hebben.

De WHO ziet verbetering van opsporing van chronische hepatitis in Europa dan ook als een grote uitdaging.

Meer informatie kan gevonden worden op de volgende websites:

Bron: NHC