Kwaliteitscijfers VVT beperkt bruikbaar

0
200

De kwaliteitscijfers, zoals deze worden verzameld in het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg voor de Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VVT), kloppen dit jaar niet helemaal. Er zijn problemen geconstateerd bij de aanlevering en verwerking van de zorginhoudelijke indicatoren voor het meetjaar 2010.

De Volkskrant kopte zaterdag 30 juli dat de cijfers over de kwaliteit van ouderenzorg dubieus zijn. ActiZ constateerde al dit voorjaar dat er problemen zijn rond de aanlevering en verwerking van kwaliteitsgegevens voor de zorginhoudelijke gegevens. Binnen de Stuurgroep Verantwoorde zorg overlegt ActiZ met andere betrokken veldpartijen hoe de problemen op korte termijn kunnen worden opgelost.

ActiZ benadrukt dat de problemen voornamelijk betrekking hebben op zorginhoudelijke indicatoren. De clientervaringen, die ook onderdeel uitmaken van het Kwaliteitskader, zijn wel bruikbaar. Voor zorgvuldig gebruik van deze gegevens heeft ActiZ samen met Branchebelang Thuiszorg en Zorgverzekeraars Nederland de handreiking ‘Handle with care’ geschreven.

Bron: ActiZ