NU’91 leden akkoord met Sociaal plan Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn

0
293

De op de ledenraadplegingen aanwezige NU’91 leden hebben unaniem ingestemd met het onderhandelaarsakkoord Sociaal plan Diakonessenhuis. Ook de reacties per e-mail waren positief.

Het Sociaal plan voldoet aan alle eisen die NU’91 stelt, maar heeft een enigszins beperkte salarisgarantie voor de medewerkers in de FWG-schalen 60 tot en met 80 indien zij geplaatst worden in een lagere passende functie, waarbij over eventuele nadelige verschillen ook nog een afbouwregeling van vier jaar is ingebouwd. Medewerkers tot en met FWG 55 hebben de gebruikelijke volledige salarisgarantie, voor FWG 60 is het verschil minimaal.

NU’91 heeft nadrukkelijk de keuze gemaakt om de beperktere salarisgarantie voor de hoogste inkomensgroepen te accepteren om na vele jaren te komen tot een Sociaal plan bij het Diakonessenhuis, waar verscheidene organisatieveranderingen op stapel staan.

Het is nog onduidelijk wat de overige werknemersorganisaties doen.

Bron: NU’91