Geen nieuwe besmettingen in Maasstad Ziekenhuis

Array

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn sinds 18 juli, bijna een maand geleden, bij nieuwe patienten geen besmettingen geconstateerd met de multiresistente bacterie. Dit bevestigt het beeld dat de uitbraak onder controle lijkt te zijn. De maatregelen die zijn getroffen om verspreiding te voorkomen sorteren effect. Het gaat daarbij om strikte naleving van de hygiene-voorschriften en het in isolatie verplegen van dragers.

Retrospectief onderzoek
Inmiddels komen de kweektesten van het grootschalige screeningsonderzoek binnen. Het betreft patienten die vóór 18 jui in het ziekenhuis de kamer gedeeld hebben met een drager van de bacterie.

Het screeningsonderzoek zal waarschijnlijk enkele duizenden patienten omvatten. Van deze groep is van bijna 1750 mensen het testresultaat bekend. Hiervan zijn 28 mensen positief getest. Het totaal aantal dragers van de multiresistente bacterie is daardoor gekomen op 98. Het aantal overleden patienten met de bacterie is gelijk gebleven.

 

Recente artikelen