NZa geeft reactie bij fusie Atrium-Orbis

Nederlandse Zorgautoriteit
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) signaleert dat de voorgenomen fusie tussen de medische centra Atrium en Orbis in potentie positieve en negatieve effecten kan hebben op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de ziekenhuiszorg in de regio. Dit schrijft zij in een reactie aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), die de fusie beoordeelt op grond van de mededingingswet.

De NZa signaleert dat de fusie tussen de beide medische centra zou kunnen leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van de zorgverlening, door een mogelijke verbetering in de samenwerking tussen de verschillende onderdelen. Dit zijn voordelen die ten goede komen aan de consument.

Daarnaast ziet de NZa twee potentiele nadelen van deze fusie. Het gebruikte rekenmodel indiceert een mogelijke prijsverhoging van de ziekenhuiszorg en een mogelijke verkleining van de keuzemogelijkheden voor patienten bij doorverwijzing naar topklinische ziekenhuiszorg in de regio.

De NZa geeft hiermee geen oordeel af over of sprake is of zal zijn van Aanmerkelijke Marktmacht (AMM). De NZa kan besluiten een onderzoek naar Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) te doen. Op grond van een dergelijk onderzoek kan de NZa de nieuwe zorgorganisatie verplichtingen opleggen om de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg op peil te houden.