Eén op de tien zwangeren rookt

Eén op de tien vrouwen blijft roken tijdens de zwangerschap. Twaalf procent van hen rookt meer dan tien sigaretten per dag. Dat blijkt uit onderzoek van de NPCF en Stichting Kind en Ziekenhuis, uitgevoerd door Market Response. Circa 1300 zwangeren en moeders hebben deelgenomen aan een online enquête. “Het opvallend hoge aantal rokende vrouwen verbaast ons”, reageert NPCF-directeur Wilna Wind. “Kennen deze vrouwen de risico’s van roken niet of lukt het deze vrouwen niet om te stoppen of te minderen met roken? Of schiet de begeleiding te kort?

Leefstijl
Aanleiding voor ons onderzoek naar ervaringen van zwangere vrouwen en jonge moeders is recent onderzoek naar de oorzaken van babysterfte. In het geval van babysterfte gaat het vaak om een optelsom van factoren. Een verkeerde leefstijl van zwangeren speelt ook een rol bij babysterfte. Slechte gewoonten als roken, maar ook stress kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij (aanstaande) moeder en kind. Op de vraag welke risicofactoren tijdens de zwangerschap spelen, wordt ‘stress’ door de ondervraagden verreweg het meest genoemd als risicofactor. Dertig procent geeft aan zelf last te hebben gehad van stress tijdens de zwangerschap.

Begeleiding
“Tegenwoordig wordt verwacht dat een patient meer verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen gezondheid. Hierbij hoort ook zelf beslissen over leefstijl. Maar dan moeten vrouwen en hun partners wel de risico’s kennen van bijvoorbeeld roken, stress of het gebruik van alcohol.” Er is veel onderzoek naar het terugdringen van babysterfte in Nederland. Hierbij moeten oplossingen niet alleen gezocht worden bij verbeteringen in de organisatie van de verloskundige zorg. Ook zwangere vrouwen en hun partners kunnen een rol spelen. De NPCF pleit voor meer aandacht voor een gezonde leefstijl bij (zwangere) vrouwen, met (nog meer) goede begeleiding van vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap.

Thuis of in het ziekenhuis
Als er wordt gesproken over de verloskundige zorg in Nederland ontbreekt vaak nog de stem van de zwangere vrouwen. Wat zijn haar wensen en behoeften? Waar wil een zwangere het liefst bevallen? De helft van de jonge moeders die deelnamen aan ons onderzoek wilde liever in het ziekenhuis bevallen. Als reden daarvoor geven ze vaak aan dat bevallen in het ziekenhuis een veilig gevoel geeft. De andere helft van de vrouwen koos in eerste instantie voor een thuisbevalling. Veelal omdat de omgeving vertrouwd is. Uiteindelijk beviel slechts een kwart van de jonge moeders daadwerkelijk thuis.