Goede relatie met ouders voorkomt terugkeer psychische problemen jongere

Array

De helft van de jongeren die zijn behandeld voor psychische en gedragsproblemen krijgt na behandeling opnieuw te maken met deze problemen, vooral als ze stressvolle gebeurtenissen meemaken. Maar een goede relatie met hun ouders kan voorkomen dat de problemen terugkeren, terwijl een slechte relatie de kans op terugkerende problemen met 22 procent verhoogt. Behandeling waarbij aandacht wordt besteed aan de relatie met de ouders kan daarom langduriger effect hebben dan behandeling die zich alleen op de jongere richt. Dat concluderen onderzoekers van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam deze maand in het tijdschrift Journal of Research on Adolescence.

Jongeren vertellen waar ze zich zorgen over maken
Een mogelijke verklaring dat psychische problemen minder snel terugkeren is dat jongeren met een goede relatie ook vaker hun emoties delen met hun ouders. “Die jongeren zijn gewend om hun ouders te vertellen waar zij zich zorgen over maken en kunnen op die manier hun stress en spanning delen met de ouder,” zegt onderzoeker Agnes Willemen. “Wij hebben in eerder onderzoek al aangetoond dat jongeren die hun emoties niet delen met hun ouders, na stressvolle gebeurtenissen meer last hebben van spanningen en negatieve emoties. Daardoor vallen ze eerder terug in probleemgedrag als depressie, angst of agressief gedrag.”

Behandeling moet ook gericht zijn op relatie met ouders
“Dit onderzoek laat zien dat jongeren die behandeld zijn voor psychische problemen veel profijt hebben van een goede relatie met hun ouders,” zegt Willemen. “Blijkbaar kan de relatie met de ouders als een buffer werken. Behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg die behalve op de jongere zelf ook gericht zijn op de relatie met de ouders hebben dus waarschijnlijk een langduriger effect.”

Videobeelden van interactie tussen jongeren en ouders
De psychologen onderzochten 101 jongeren tussen de 10 en 17 jaar op psychische en gedragsproblemen. Vijf jaar later deden ze dit nog een keer. Daarnaast onderzochten ze de relatie tussen de jongeren en hun ouders door hen samen een opdracht te laten maken. Tijdens de opdracht maakten de onderzoekers videobeelden van de interactie tussen de jongeren en hun ouders om te achterhalen hoe hun relatie was.

Goede relatie ondersteunt zelfstandigheid van jongere

“Op de videobeelden zagen we dat in goede relaties de ouders de zelfstandigheid van de jongere ondersteunden, terwijl beiden ook investeerden in de onderlinge emotionele band,” zegt Agnes Willemen. “Deze ouders luisterden en keken goed naar hun kind en gaven hulp die afgestemd was op zijn of haar behoeften. De jongeren zochten vaak oogcontact met de ouder en toonden weinig frustratie of opstandigheid.”

Recente artikelen