Zelfzorgmedicijnen populairder bij vrouwen en hoogopgeleiden

Array

Medicijngebruik 2010

Het aandeel Nederlanders dat medicijnen zonder recept gebruikt is in 2010 net zo hoog als het aandeel dat medicijnen wel via een recept verkreeg. Zelfzorgmedicatie komt meer voor bij vrouwen, jonge kinderen, dertigers en hoogopgeleiden.

Een derde gebruikt zelfzorgmedicijn
Een derde van de Nederlanders gebruikte in 2010 in de 2 weken voorafgaand aan de enquête medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven. Dat is even hoog als het aandeel Nederlanders dat medicijnen via een recept verkreeg. Ongeveer 15 procent gaf aan zowel medicijnen met als zonder recept te hebben gehad.
Vooral vrouwen
Het medicijngebruik is hoger onder vrouwen dan onder mannen. Dat geldt vooral voor medicijnen die niet op recept zijn. Bijna 40 procent van de vrouwen gebruikte in 2010 niet-voorgeschreven medicijnen tegenover 29 procent van de mannen. Mannen gebruiken vooral pijn- en koortswerende middelen en medicijnen tegen verkoudheid, die niet op recept zijn. Bij vrouwen gaat het meer om vitamines en mineralen, homeopathische middelen en zelfzorgmedicijnen tegen reuma en gewrichtspijn.

Zelfzorgmedicatie hoog bij jonge kinderen en bij dertigers
Oudere mensen hebben vaker gezondheidsklachten en aandoeningen dan jongeren. Het gebruik van zelfzorgmedicijnen neemt echter niet toe met de leeftijd. De grootste gebruikers zijn jonge kinderen tot 4 jaar en dertigers, met aandelen van ongeveer 40 procent. Bij de jonge kinderen gaat het vooral om medicijnen tegen hoest, verkoudheid en griep en om vitamines en mineralen en homeopathische middelen. Dertigers gebruiken meer pijn- en koortswerende middelen.

Het aandeel dat een medicijn op recept verkreeg, neemt juist wel toe met de leeftijd, van 15 procent bij de 0- tot 4-jarigen tot bijna 80 procent bij de 75-plussers.

Ook hoger bij hoogopgeleide mensen
Het aandeel mensen dat zelfzorgmedicijnen gebruikt, ligt bij hoogopgeleiden hoger dan bij laagopgeleiden: ongeveer 40 procent bij mensen met een diploma hoger onderwijs, tegenover 30 procent bij mensen met alleen basisonderwijs. Hoogopgeleiden gebruiken vooral meer homeopathische middelen en vitamines en mineralen.

Bij de voorgeschreven medicijnen is het beeld juist andersom en ligt het gebruik hoger bij de lager opgeleide mensen. Hier speelt mee dat hoger opgeleiden gemiddeld gezonder zijn dan lager opgeleide mensen. Bij deze vergelijking is rekening gehouden met verschillen in leeftijdsopbouw tussen deze bevolkingsgroepen.

Bron: CBS/StatLine,

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen